Kongres ESG – Polska Moc Biznesu. E jak ekologia

Trzeci dzień kongresu ESG – Polska Moc Biznesu poświęcony został pierwszej literze z zakresu zrównoważonego rozwoju, czyli tematom ekologii. 

Podczas śniadania prasowego przedstawiciele trzech instytucji zaangażowanych m.in w ochronę środowiska podpisali uroczyście umowę o współpracy.

Dyrektor Wojciech Kamieniecki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), przedstawił skalę działań proekologicznych leżących w tym momencie w zakresie zainteresowań. Umowa dotyczy bardziej efektywnego zarządzania zasobami gospodarczymi, takimi jak oszczędne energetycznie budownictwo mieszkaniowe, oczyszczalnie przyszłości, efektywna gazownia i wiele innych. Łączny budżet tych przedsięwzięć to 210,4 mln złotych.

Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, przytoczył dane wskazujące na to, że przy obecnym stanie zaangażowania świata mamy około 60% szans na zrealizowanie celu klimatycznego, czyli spowolnienie wzrostu temperatury do mniej niż 1,5 stopnia Celsjusza do 2030 roku.

Małgorzata Walczak, PFR Ventures, zarysowała dwa problemy na rynku venture capital. Są to: brak finansowania oraz bardzo mała liczba projektów technologicznych. – Liczę na to, że dzisiaj podpisane porozumienie sprawi, że w końcu fundusze venture capital będą w stanie zainwestować w technologie i zaowocować silnymi projektami. Fundusz PFR Green Hub został stworzony nie z powodu mody, ale z powodu przekonania, że jest to nieuniknione. Jest to drugi taki fundusz w Europie, działający w ten sposób – inwestujący w strategie prime map tech. Nasz budżet inwestycyjny to 200 mln złotych, a wkład w jeden fundusz wynosi do 50%. W polu naszego zainteresowania leżą zielone inwestycje, m.in.: CleanTech, OZE, transformacja aktualnych systemów energetycznych i ich wydajność, a także żywność. Chcemy budować Green Deal, a nie greenwashing.

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiła przesłanie: Żyjemy w czasach wielkiej odpowiedzialności za znalezienie równowagi, odpowiedzialności za transformację w stronę lepszego życia dla nas wszystkich. Czekamy na dobre pomysły i dobre projekty, jak przeprowadzić tę transformację zarówno na poziomie państwa, jak i na poziomie pojedynczych podmiotów.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl