ESG. Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy Solaris wyróżniony

W czerwcu 2021 r. firma Solaris opublikowała pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, podsumowujący działalność firmy w obszarze ESG w 2020 r. Podczas Gali Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, publikacja firmy Solaris została wyróżniona nagrodą w kategorii najlepszy debiut.

4 listopada 2021 r. odbyła się Gala zwieńczająca Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte. W tegorocznej edycji firma Solaris otrzymała nagrodę za najlepszy debiut. Jak można przeczytać w uzasadnieniu jury konkursu, nagroda została przyznana „za raport zawierający dużo dobrze przygotowanych informacji, z czytelnym układem treści, konkretnym zestawem działań w obszarze ESG i ciekawie opisaną rolę firmy w „zeroemisyjnej” przyszłości”.

Konkurs przeprowadzany jest od 15 lat. Co roku nagradzane są w nim najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W tym roku zgłoszonych zostało 55 raportów. Procedurę oceny publikacji realizuje jury złożone z ekspertów zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu.

„Wyróżnienie naszego pierwszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju to potwierdzenie słuszności obranego przez nas kierunku: jest nim realizowanie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju poprzez konsekwentne poszerzanie naszej oferty bezemisyjnych pojazdów oraz wspieranie miast zainteresowanych zieloną transformacją, z myślą o lepszym jutrze. To fundament naszej pracy, który dziś został doceniony również w obszarze ESG. Dziękujemy!” – powiedział Javier Calleja, Prezes Zarządu firmy Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2020 to pierwsza publikacja Solaris, która w tak kompleksowy sposób przedstawiła pełen zakres danych i informacji dotyczących działalności firmy w obszarze ESG.

To przekrojowy opis oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczność. Treści Raportu podzielone zostały na trzy główne rozdziały, będące jednocześnie filarami działalności firmy: „Odpowiedzialni na każdym etapie łańcucha wartości”, „Ludzie – najwyższa wartość” oraz „Zeroemisyjna przyszłość”. Dokument został przygotowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards, stanowiącymi międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i tematów zrównoważonego rozwoju.

KLIKNIJ: TU ZNAJDZIESZ Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju firmy kompleksowo podsumowuje działania firmy w obszarze ESG. Dokument jest wyrazem świadomości firmy, że jej działania nie kończą się za terenem fabryki, a wszystkie podejmowane decyzje, wdrożone projekty czy finalne produkty mają ogromny wpływ na otoczenie.

To przekrojowy opis oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczność. Ma na celu pokazać, w jakim miejscu Solaris jest dziś – jako organizacja, jako pracodawca i jako partner biznesowy. Co więcej, pozwolił umieścić działalność firmy w szerszym kontekście, ale przede wszystkim – ma zaowocować szeregiem nowych inicjatyw i działań z obszaru ESG w przyszłości.

44-procentowy udział napędów alternatywnych w sprzedanych pojazdach w 2020, niemal 700 dostarczonych autobusów, nie generujących żadnych emisji do powietrza, redukcja śladu węglowego na poziomie 51%, oszczędności energetyczne, wdrożone przez firmę nowe wartości, polityka środowiskowa i społeczna, wizja zrównoważonego rozwoju, cele na przyszłość – to tylko część danych i informacji o działaniach Solarisa, podjętych w 2020 w obszarze ESG.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl