Branża kosmiczna w Polsce jednoczy siły. Powstał Klaster Technologii Kosmicznych (KTK)

Wodczas odbywającego się Kongresu 590 w Jasionce 20 najważniejszych polskich przedsiębiorstw i instytucji rozwijających technologie kosmiczne powołało do życia Klaster Technologii Kosmicznych (KTK). W KTK zrzeszone są podmioty odpowiadające za ponad 85 procent potencjału sektora kosmicznego w Polsce.

Głównym zadaniem Klastra będzie rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru technik i technologii kosmicznych, co pozwoli skutecznie dostarczać na rynek elementy systemów satelitarnych oraz – w przyszłości – tworzyć w pełni funkcjonalne i rozbudowane systemy kosmiczne.

Aż 20 firm zgodnie podpisały 5 listopada 2021 r. umowę Klastra Technologii Kosmicznych. Są wśród nich: Astri Polska, Astronika, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Creotech Instruments S.A., Energo-Tel, Exatel, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ITTI, KP Labs, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, PCO S.A., PIAP Space, Podkarpackie Centrum Innowacji, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Scanway, Sieć Badawcza Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz), Spaceforest, Thorium Space oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

– To kolejna inicjatywa jednocząca branżę kosmiczną, a jednocześnie budująca jej siłę. Zaledwie wczoraj odbyła się oficjalna inauguracja projektu konstelacji satelitarnej Piast, przedsięwzięcia bardzo przełomowego dla Polski, nad którym pracują specjaliści z najważniejszych polskich instytucji i firm z sektora kosmicznego. Podpisanie dokumentu powołującego Klaster Technologii Kosmicznych jest pójściem w kierunku już przez nas wytyczonym – mówi profesor Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W podobnym tonie wypowiada się dr hab. Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments SA. – Branża kosmiczna opiera się na współpracy. Już za dwa lata, w 2023 roku planowane jest wyniesienie satelity EagleEye na orbitę okołoziemską, konstruowanego na potrzeby obronności kraju. Teraz, dzięki Klastrowi, będziemy mogli szerzej współpracować z innymi, czołowymi polskimi firmami, w tym z inicjatorem KTK firmą Exatel. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie korzyści dla całego polskiego sektora kosmicznego, a co za tym idzie również dla naszego kraju – mówi Grzegorz Brona.

Klaster będzie dążył m.in. do zrealizowania zarysowanego w Krajowym Planie Odbudowy zaprojektowania i wyniesienia do 2026 roku polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych. Jest to ważne w budowaniu wizerunku Polski jako kraju aktywnie działającego w obszarze kosmicznym oraz zabezpiecza polskie interesy gospodarcze i militarne.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl