Kompania Wolontariuszy w Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

Pod koniec września ponad 20 pracowników Kompanii Piwowarskiej wraz z rodzinami odwiedziło siedzibę Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, która prowadzi rehabilitację dzieci i dorosłych poprzez hipoterapię. Kompania Wolontariuszy pomogła w pracach remontowych na terenie Fundacji, dzięki czemu stadnina będzie przygotowana na zimę.
Fundacja Smolenia już od 6 lat pomaga dzieciom i dorosłym z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi, prowadząc hipoterapię. Zajęcia z koniem-terapeutą dają wyjątkowe efekty. Podopieczni doświadczają wtedy wielu bodźców, reakcji równoważnych i pracy mięśniowej, co nie byłoby możliwe na żadnej sali rehabilitacyjnej. Wielkim terapeutycznym atutem jest też radość wynikająca ze spotkania z przyjaznym i cierpliwym zwierzęciem.

Jednak aby podopieczni Fundacji mogli w komfortowych warunkach odbywać hipoterapię, konieczne były prace remontowe na terenie ośrodka, których pracownicy organizacji nie byli w stanie wykonać samodzielnie. Z pomocą przyszła Kompania Wolontariuszy. Ponad 40 osób spędziło wspólnie dzień w stadninie, by pomóc zabezpieczyć ją przed zimą.

Odmalowano ścianę stajni i drewnianą konstrukcję podtrzymującą dach, powstało nowe ogrodzenie, a stara część została oczyszczona i pomalowana. Dzięki pracy wolontariuszy osoby odwiedzające wita odnowiona brama wjazdowa. Dodatkowo wokół miejsca na ognisko rozplantowano prawie 30 ton ziemi – teren jest równy, bezpieczny, a na wiosnę pokryje go trawa. Niektórzy wolontariusze przyjechali do Fundacji z dziećmi, które chętnie pomagały w pracach remontowych oraz wydziergały z kolorowej wełny „przeszkadzajki” dla koni. Przedmioty te pomogą przyzwyczajać zwierzęta do niespodziewanych ruchów i dźwięków, tak by stały się odporne na podobne bodźce i podczas terapii nie reagowały nerwowo.

– Przez cały dzień wykonywaliśmy różne prace, ale był też czas na rozmowy, posiłki. A po zakończeniu remontu okazało się, że Fundacja przygotowała dla nas niespodziankę: każdy mógł przejechać się na koniu, w siodle lub na oklep, pod czujnym okiem hipoterapeutów. To było wspaniałe doświadczenie i każdy z nas zyskał mnóstwo pozytywnej energii, którą stadnina jest wypełniona. Fundacja to magiczne miejsce i wspaniali ludzie oddani swojej pracy – opowiada Aga Mosiniak-Chołdrych, koordynatorka wolontariatu w Kompanii Piwowarskiej.

Joanna Regulska z Fundacji Smolenia dodaje: Wolontariat pracowniczy to jedna z najcenniejszych form pomocy Fundacji. Bezpośredni pobyt w ośrodku daje wolontariuszom rzeczywisty obraz tego, jak funkcjonuje Fundacja, jakie są jej cele, struktura organizacyjna, potrzeby. W trakcie wspólnej pracy następuje wzajemne przekazanie wiedzy, wymiana doświadczeń.

Fundacja Stworzenia Pana Smolenia została powołana w 2007 roku z inicjatywy aktora kabaretowego Bohdana Smolenia. Jej głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.  Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną, stałym zespołem wolontariuszy i 10 końmi. Wśród podopiecznych Fundacji znajduje się około 100 osób, które nie tylko mają zajęcia terapeutyczne, ale również uczestniczą w olimpiadach specjalnych, pokazach konnych (np. Cavaliadzie) oraz imprezach organizowanych na terenie ośrodka, takich jak pikniki czy bale.

Kompania Wolontariuszy to program wolontariatu pracowniczego, który w KP funkcjonuje już od 14 lat. W ramach tego programu osoby zatrudnione w KP angażują się w działalność na rzecz organizacji społecznych. Firma umożliwia im udział w tych działaniach oraz wspiera je finansowo lub organizacyjnie. Projekty realizowane w ramach programu odpowiadają na różne problemy lokalnych społeczności, m.in. bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo, wykluczenie społeczne i informacyjne, niski poziom edukacji. W każdym kwartale jest ich ok. dziesięciu, na każdy projekt Kompania Piwowarska przeznacza ok. 10 tysięcy złotych.