Kompania Piwowarska szkoli sprzedawców alkoholu

img_kp_logo_kolor_bielLato to dla Kompanii Piwowarskiej okres wzmożonej pracy. Wzrasta nie tylko produkcja i sprzedaż piw, ale także liczba imprez, na których produkty Kompanii są dostępne. Jako odpowiedzialny producent alkoholu Kompania dba o to, aby piwo nie trafiło w niewłaściwe ręce, dlatego co roku szkoli swoich sprzedawców, pod kątem odpowiedzialnej sprzedaży. W tym roku przeszkoli aż 600 sprzedawców piwa!

Serwowanie zimnego piwa spragnionym klientom może się wydawać czystą przyjemnością. Jednak praca w charakterze barmana, kelnera czy sprzedawcy alkoholu w ogródkach piwnych lub podczas masowych imprez nie obywa się bez trudnych i stresujących sytuacji. Każdego dnia – zwłaszcza w sezonie letnim – sprzedawcy spotykają się z problemem nieletnich próbujących kupić alkohol. Tymczasem zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za sprzedaż lub podawanie alkoholu nieletnim grożą wysokie sankcje finansowe oraz możliwość pozbawienia sprzedawcy koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na okres od 3 do 5 lat.

Pomimo obowiązujących regulacji prawnych nie wszyscy sprzedawcy proszą młodo wyglądające osoby o okazanie dowodu tożsamości. Taka sytuacja może wynikać z faktu, że młodzież stosuje różne fortele, by kupić alkohol. Często sprzedawcy brakuje motywacji, by odmówić, bowiem jest przekonany, że jeżeli nie w tym, to w innym sklepie nieletni bezkarnie kupią pożądany trunek.

Wspierając sprzedawców, a jednocześnie realizując jeden z 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, dotyczący odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu, Kompania Piwowarska prowadzi szkolenia pod hasłem „Jak skutecznie odmawiać nieletnim”. Zostały one opracowane jako 2-godzinny warsztat, podczas którego sprzedawcy poznają praktyczne metody radzenia sobie z nieletnimi usiłującymi kupić alkohol.

– Szkolenia dla sprzedawców mają ogromne znaczenie z punktu widzenia komunikatu, jaki trafia do młodzieży podczas imprezy. To ważne, aby młodzi ludzie otrzymali czytelny przekaz, że alkohol nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 18 lat – tłumaczy Jerzy Rządzki, trener umiejętności psychoedukacyjnych z Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze, prowadzący szkolenia. – Mam nadzieję, że dostarczą one wiedzy nie tylko na temat tego, jak odmawiać nieletnim, ale także jak zorganizować bezpieczną imprezę.

Spotkania z trenerem są bezpłatne i zostały opracowane szczególnie z myślą o sprzedawcach obsługujących tegoroczne Juwenalia, sponsorowane przez markę Lech. Każdy uczestnik podczas praktycznych ćwiczeń uczy się, jak radzić sobie w trudnej i stresowej sytuacji, gdy nieletnie osoby próbują kupić alkohol, jakich argumentów użyć i jak zachować asertywną postawę. Na koniec sprzedawcy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniają szkolenia i doceniają ich praktyczny aspekt.

– Najlepiej zapamiętałem scenki z udziałem nachalnych klientów, które pokazywały, jak mamy się zachowywać, kiedy np. nie mają dowodu osobistego. Szkolenia były bardzo przydatne, na pewno je wykorzystam – opowiadał Paweł Jaworek, jeden z uczestników.
Cykl warsztatów rozpoczął się w maju i potrwa do końca lata. Łącznie w tym roku zostanie przeszkolonych prawie 600 osób, zaś w roku ubiegłym szkoleniem zostało objętych 500 sprzedawców.

– Nasze ubiegłoroczne doświadczenia pokazały, jak ważną rolę odgrywają te szkolenia, dlatego chcemy je kontynuować i poszerzać krąg odpowiedzialnych sprzedawców alkoholu. Jednocześnie pragniemy, by na imprezach, gdzie sprzedawane są marki Kompanii Piwowarskiej, standardem było okazywanie dowodu tożsamości przez wszystkie młode osoby, jeszcze zanim barman zdąży o niego poprosić. Taka współpraca sprzedawców alkoholu z klientami będzie kluczowa w ograniczeniu dostępu nieletnich do alkoholu, na czym nam bardzo zależy – mówi Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.