Kolej na CSR

KM - piktogram stadler - dwa siedzeniaAktywność w zakresie CSR jest obecnie jednym z głównych obszarów działalności zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw. Spółka Koleje Mazowieckie, która przewozi ponad 53 mln pasażerów rocznie, także realizuje politykę społecznej odpowiedzialności wśród lokalnych społeczności.
Jednym z stałych elementów działalności przewoźników kolejowych jest nie tylko dbałość o komfort  podróży, ale i bezpieczeństwo podróżnych. W zakresie bezpieczeństwa ważne są działania prewencyjne o charakterze informacyjno – edukacyjnym. W tym celu Koleje Mazowieckie współpracują z  Komendą Stołeczną Policji. Jednym ze wspólnych przedsięwzięć była wakacyjna akcja „Nie daj się złowić w sezonie”. Przez ponad dwa miesiące, nieumundurowani policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP nie tylko pilnowali bezpieczeństwa osób korzystających z pociągów Kolei Mazowieckich, ale też prowadzili działania mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie ochrony przed kradzieżami.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na osoby noszące nieostrożnie wartościowe przedmioty, takie jak portfele, telefony, laptopy czy bagaże. Takim osobom przylepiano naklejkę informującą o zagrożeniu oraz przypominano o podstawowych regułach bezpieczeństwa. W czasie akcji nałożono 1482 mandatów karnych na łączną kwotę prawie 240 000 zł.  i pouczono ponad 2200 osób.

Codziennie pociągami KM podróżuje ponad 140 tysięcy osób w tym m.in. kobiety w ciąży oraz niepełnosprawni. Od lipca br. w pociągach znajdują się specjalne piktogramy z hasłami: „Pomóż mi i mojej mamie” oraz „KM – Kochaj Mniejszych – bądź życzliwy”. Wybrane hasła są efektem kampanii przeprowadzonej przez spółkę: „Pamiętaj o Mamach”. Kampania zwracała uwagę pasażerów na życzliwe podejście do matek i osób podróżujących z dziećmi. Do akcji włączyła się Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz  Fundacja MaMa.

Pomocy w podróży potrzebują także osoby niepełnosprawne, dla których największym problemem są bariery architektoniczne. Na stronie internetowej Kolei Mazowieckich możemy znaleźć dokładne informacje na temat udogodnień na poszczególnych stacjach i przystankach kolejowych dla osób niepełnosprawnych. Spółka zapewnia także pomoc w zorganizowaniu i odbyciu podróży osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poprzez takie działania Koleje Mazowieckie są przykładem, że faktycznie w działalności przewozowej najważniejszy jest… pasażer.

wsos