KE: Transformacja cyfrowa musi przebiegać w zgodzie z wartościami

Komisja Europejska proponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie podpisanie deklaracji praw i zasad, które będą określać kierunek transformacji cyfrowej w UE.

Proponowana deklaracja w sprawie praw i zasad cyfrowych ma zapewnić wszystkim czytelny punkt odniesienia, jeśli chodzi o rodzaj transformacji cyfrowej, jaką promuje i jakiej broni Unia. Ma również stanowić wytyczne dla decydentów i przedsiębiorstw w zakresie postępowania z nowymi technologiami. Prawa i wolności zapisane w ramach prawnych UE oraz wartości europejskie wyrażone w przedmiotowych zasadach powinny być przestrzegane online w taki sam sposób, jak są przestrzegane poza internetem. Deklaracja, po jej wspólnym zatwierdzeniu, określi również podejście do transformacji cyfrowej, które będzie promowane przez UE na całym świecie.

Projekt deklaracji uwzględnia kluczowe prawa i zasady dotyczące transformacji cyfrowej, np. ukierunkowanie na człowieka i jego prawa, wspieranie solidarności i integracji, zapewnienie swobody wyboru online, propagowanie uczestnictwa w cyfrowej przestrzeni publicznej, wzmacnianie bezpieczeństwa, ochrony i pozycji jednostek, a także promowanie zrównoważonego charakteru cyfrowej przyszłości.

Tego rodzaju prawa i zasady powinny towarzyszyć obywatelom w UE w ich codziennym życiu: przystępna cenowo i szybka łączność cyfrowa wszędzie i dla każdego, dobrze wyposażone klasy i wykwalifikowani cyfrowo nauczyciele, bezproblemowy dostęp do usług publicznych, bezpieczne otoczenie cyfrowe dla dzieci, rozłączanie się po godzinach pracy, uzyskiwanie łatwo zrozumiałych informacji na temat wpływu naszych produktów cyfrowych na środowisko, kontrolowanie, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane i komu są udostępniane.

Parlament Europejski i Rada Europejska są proszone o przedyskutowanie projektu deklaracji i zatwierdzenie jej na najwyższym szczeblu do lata 2022 roku.