I Kongres ESG: Nauka a ESG. Współpraca nauki z biznesem

I Kongres ESG, który odbył się 26 stycznia 2022 r. w Warszawie, rozpoczął dyskusję o przyszłości ESG w Polsce. Zagadnienia dot. współpracy nauki z biznesem, optymalnych ścieżek opracowywania nowych technologii, dopasowanego do potrzeb gospodarki kształcenia kadr oraz tego, jak wiedza i doświadczenie naukowców mogą wesprzeć rozwój ESG w Polsce, omawiali eksperci uczestniczący w panelu pt. „Nauka a ESG”.

W dyskusji wzięli udział: Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza; Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG w Żabka Polska; Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska; prof. Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica i Prezes PRME Chapter Poland; Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prof. Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Moderatorem panelu była Agata Ambroży, reprezentująca platformę edukacyjną Akademia Zarządzania i Rozwoju (azir.edu.pl).

 – Jeżeli mówimy o dojściu do neutralności klimatycznej i zeroemisyjności całej Europy, a Polska ma tu ważną rolę do odegrania, to najwięcej mamy dzisiaj do zrobienia w energetyce i w przemyśle, gdzie emisje CO2 są największe. Wydaje się, że tak naprawdę możliwość dojścia do zeroemisyjności w roku 2050 warunkuje to, w jaki sposób wykorzystamy wodór jako paliwo przyszłości i to na każdej płaszczyźnie – powiedział Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza. Jak dodał, polska energetyka przygotowuje się do testów – w ciepłowniach oprócz gazu spalany będzie właśnie wodór. Podkreślił, że duże wyzwania stoją przed przemysłem i przede wszystkim dotyczą tego, jak pozyskać stal w ramach procesów bezemisyjnych, a także rolnictwem, które odpowiada za 18% emisji gazów cieplarnianych.

Na problem odpowiedniego dostosowania kształcenia kadr, które będą uczestniczyć w procesie raportowania ESG, zwróciła uwagę prof. Agnieszka Domańska, Prezes Instytutu Staszica i Prezes PRME Chapter Poland. – Raportowanie ma być kompleksowe, ma obejmować coraz szersze grupy podmiotów gospodarczych. Będzie obejmowało różne przekroje działalności przedsiębiorstwa, wszystkie działy. W związku z tym firmy będą potrzebować specjalistów o różnorodnym podłożu merytorycznym: od zarządzania, od prawa, ekonomistów, inżynierów, specjalistów od technologii, biochemii, absolwentów kierunków przyrodniczych, ekologicznych, znających się na planowaniu przestrzennym w kontekście ESG i prośrodowiskowej organizacji przedsiębiorstw, specjalistów od retardacji zasobów, zarządzania odpadami itd. – zaznaczyła. Według niej, część polskich uczelni od dłuższego czasu przygotowuje się na transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju i kształci w tych zakresach specjalistów, ale w przypadku innych takiego przygotowania nie widać i jest tu wiele do zrobienia.

 – Ogromną odpowiedzialnością tej transformacji społeczno-gospodarczej jest to, aby realizować tę zmianę we współpracy z jednostkami badawczymi, także z uczelniami i podmiotami, które tę dodatkową wartość w tworzeniu miejsc pracy mogą mieć. Dla nas w Żabce liczą się kompetencje, doświadczenie i motywacja. Jesteśmy organizacją, która poszukuje osób z otwartym umysłem, które chcą w takim miejscu, jakim jest ekosystem rozwiązań modern convenience, którym jest Żabka, na co dzień się realizować i wykorzystywać swój potencjał. Niezależnie, czy jesteś ekspertem od wielkich zbiorów danych, dietetykiem, ekspertem od logistyki czy prawnikiem, na pewno znajdziesz w takim ekosystemie jak Żabka swoje miejsce pracy. To też pokazuje, jaki ogromny przekrój tematyczny jest do zagospodarowania i tym samym potrzeba budowania tych kompetencji we współpracy między biznesem a szeroko rozumianym sektorem edukacyjnym – powiedział Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG w Żabka Polska. – Wydaje się, że raportowanie pozafinansowe przestaje być dobrą praktyką i czymś dla chętnych, staje się zaś elementem zarządzania przedsiębiorstwem i budowania wiarygodności i zaufania z interesariuszami, w tym z sektorem finansowym i innymi partnerami – dodał.

W ramach troski o środowisko produkujemy szereg urządzeń, które pozwalają na oszczędności energetyczne lub zwiększenie wydajności energetycznej, przede wszystkim dzięki użyciu naturalnych źródeł energii. Jesteśmy liderem w produkcji inwerterów do fotowoltaiki, baterii, które służą do utrzymania tej energii, jesteśmy już także obecni w sektorze samochodów autonomicznych. Wszystkie te wytwory naszej myśli inżynierskiej wspierają dbałość o planetę. To, co zrobiliśmy w tym zakresie to tak, jakbyśmy zasadzili 250 milionów drzew – powiedział Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska. Wspomniał również o konkursie Huawei Startup Challenge. – W pierwszej edycji konkursu promowaliśmy innowacje i takie startupy, które wykorzystywały technologie do walki z różnego rodzaju wykluczeniami: edukacyjnymi, niepełnosprawnością czy dostępem do sztuki. Teraz jest drugi konkurs startupów, dotyczący środowiska. Jest wyłonionych 10 najlepszych startupów. Trzy najlepsze z nich, które dostaną nagrody finansowe, zostaną wyłonione w marcu – podkreślił. Huawei wspiera również fundacje i uczelnie w zachęcaniu kobiet do studiowania kierunków technicznych.

O wyzwaniach dotyczących wdrażania strategii ESG opowiedział Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie. – Jako środowisko klastrów jesteśmy naturalnie zaangażowani w budowę pomostu między nauką a gospodarką, bo taka jest nasza rola. Klastry to organizacje, które działają regionalnie i wspierają rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, przede wszystkim tych najbardziej innowacyjnych, poprzez łączenie trzech środowisk, czyli przedsiębiorców, środowiska naukowego oraz samorządu regionalnego. Wspieramy przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli te firmy, które póki co systemem ESG nie są objęte. To nie znaczy, że one nie mają odpowiadać na te nowe wyzwania. To z jednej strony wyzwania regulacyjne, ale też cywilizacyjne, zmieniającego się świata i gospodarki. Ci spośród przedsiębiorców, którzy nie dostrzegą tych zmian i ich wpływu na ich działalność gospodarczą, przegrają, nie będą konkurencyjni. Jest oczekiwanie Komisji Europejskiej, aby klastry stały się agentem zielonej zmiany głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Musimy dotrzeć z tą wiedzą do przedsiębiorców i to jest ogromne wyzwanie – wyzwanie zmiany świadomości ludzkiej. Musimy dotrzeć z argumentami, które będą dla nich przekonujące – zaznaczył.

Rozwiązania technologiczne dostarcza polskim przedsiębiorcom Sieć Badawcza Łukasiewicz, skupiająca 28 instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie branże gospodarki. – Pytanie, co my możemy dać polskim przedsiębiorcom, jaki wnieść wkład do zielonej transformacji, codziennie przyświeca nam w naszej pracy. Pierwszy wymiar to przełomowe, zielone technologie, związane z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej – powiedział prof. Piotr Stankiewicz, Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Podkreślił także, że samo opracowanie strategii ESG jest dopiero wstępem do podjęcia działań. – Jak zaczynamy te działania podejmować, to się okazuje, że potrzebujemy konkretnych innowacji o charakterze technologicznym, ale także procesowym, organizacyjnym, które pozwolą nam zmienić sposób działania przedsiębiorstwa. I tutaj Sieć Badawcza Łukasiewicz przychodzi z pomocą. W ciągu 15 dni jesteśmy w stanie przedstawić propozycję rozwiązania problemu dowolnemu przedsiębiorcy, który się do nas zwróci.

Organizatorem Kongresu był Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu byli: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

PARTNERZY HONOROWI: Prezes Rady Ministrów, Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rzecznik Praw Obywatelskich

PARTNERZY MERYTORYCZNI: Platforma Przemysł Przyszłości, Instytut Staszica, Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”, PRME Chapter Poland, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Centrum Oceny Technologii Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Instytut Biznesu, Związek Banków Polskich, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, UN Global Compact Network Poland, PGE Polska Grupa Energetyczna, Bank Ochrony Środowiska

PARTNER INICJATYWY ESG: PKN Orlen

PARTNER STRATEGICZNY: Żabka Polska

PARTNERZY: Bank Gospodarstwa Krajowego, Diaverum, Grupa LUX MED, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

PARTNERZY WSPIERAJĄCY: Amazon, Bio Planet, GRANNA, Huawei, Yope

PARTNERZY MEDIALNI: Dziennik Gazeta Prawna, Super Biznes, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Business Insider Polska

www: https://esgkongres.pl