Deloitte: Branżę budowlaną czeka dużo pracy aby poznać regulacje dotyczące ESG

Eksperci Deloitte Deloitte przeprowadzili ankietę wśród podmiotów z polskiego sektora budowlanego. Okazało się, że tylko co dziesiąty podmiot polskiego sektora budowlanego zna szczegółowe wytyczne w zakresie nowych regulacji dotyczących ESG.

Firma doradcza Deloitte Polska opublikowała dziewiątą edycję raportu „Polskie spółki budowlane 2021 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”. Z raportu wynika, że tylko 10 proc. firm zna szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązków spółek wynikających ze zmieniającego się rozporządzenia Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania.

Celem ankietowego badania, którego wyniki są integralną częścią raportu, było poznanie opinii branży w zakresie możliwości rozwoju koniunktury, oceny najważniejszych ryzyk i szans oraz przygotowania do nadchodzących zmian regulacyjnych związanych z aspektami ESG. Ponieważ sektor budownictwa i nieruchomości ma znaczący udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych, podmioty zostały zobowiązane do jej ograniczenia.

Udział branży budowlanej w zmianach klimatycznych

– Zmiany klimatu będą oddziaływać w sposób szczególny na sektor budowalny, który cechuje wysoka emisyjność, jak i wysoki stopień wrażliwości na ryzyka klimatyczne. Obecnie, budynki odpowiadają w Unii Europejskiej za około 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji CO2 – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte. – Proces definiowania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i ujawniania informacji o postępie realizacji w sprawozdaniach niefinansowych jest już faktem. Podatki od emisji lub system handlu prawami emisji wprowadzono już w czterdziestu krajach na świecie. Tak duża presja motywuje zarządy firm wielu branż do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. Branża budowlana, ze względu na swoją specyfikę i rozbudowany łańcuch dostaw ma szczególnie ambitne zadanie do wykonania.

W tegorocznym badaniu zapytano respondentów czy posiadają jasno zdefiniowaną politykę działania w odniesieniu do czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Ideą strategii ESG jest troska przedsiębiorstwa nie tylko o swój interes ekonomiczny, lecz także o lokalne społeczności czy środowisko. Blisko połowa ankietowanych (48 proc.) deklaruje, że przyjęła strategię działania w tym zakresie, a 14 proc. stwierdza, że została ona zdefiniowana szczegółowo. Jednak aż 38 proc. respondentów nie posiada wdrożonej koncepcji, a tylko 14 proc. z nich planuje jej przygotowanie w przyszłości.

Stan wiedzy o zmianach w regulacjach Unii Europejskiej

Kolejną ważną kwestią jest świadomość podmiotów operujących w branży budowlanej, dotycząca zmian w regulacjach Unii Europejskiej, które nakładają na nich konkretne obowiązki. Z przeprowadzonego badania wynika, że około 48 proc. respondentów nie posiada wiedzy na ich temat, ale zdecydowana większość z nich (29 proc.) jest gotowa na zapoznanie się z nią.

– Z uwagi na emisyjność sektora, kluczowe mogą okazać się inwestycje w nowoczesne technologie, które zminimalizują ślad środowiskowy i zapewnią zaplecze w postaci baz danych koniecznych do dalszego rozwoju innowacji – zauważa Tomasz Gasiński, dyrektor, zespół ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte. – Ponadto, podejmowanie coraz bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych wiąże się również z zapotrzebowaniem organizacji na dokładną kalkulację emisji gazów cieplarnianych, a także świadome zdefiniowanie celów oraz szczegółowych planów dekarbonizacji wraz z oszacowaniem niezbędnych kosztów na ich realizację. Podjęcie takich działań, zgodnie ze światowymi standardami, pomoże firmom utrzymać konkurencyjność i proaktywnie przystosować się do nowych wymogów regulacyjnych w tym zakresie, wynikających m.in. z pakietu Fit for 55.

Z innych informacji przedstawionych w raporcie Deloitte uwagę zwracają ryzyka związane z prowadzoną działalnością. Na czoło wysuwają się wzrost cen materiałów (86 proc.), dostępność pracowników (81 proc.) i problemy z podwykonawcami (67 proc.). Natomiast ryzyko wystąpienia dekoniunktury ze względu na pandemię wyniosło 5 proc., podczas gdy w badaniu za 2000 r. zostało ocenione na 58 procent.

Źródło: Deloitte Polska