Kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety 2020

Jak co roku, 5 czerwca świętujemy Światowy Dzień Środowiska – dzień działań na rzecz środowiska naturalnego naszej Planety.  W tym roku jego tematem przewodnim jest różnorodność biologiczna (bioróżnorodność). Temat Światowego Dnia Środowiska buduje co roku kontekst dla działań w całorocznej kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety. 

Bioróżnorodność to ogół wszystkich organizmów na Ziemi, gatunków w całej ich zmienności oraz tworzonych przez nie ekosystemów.  Różnorodność biologiczna jest fundamentem, na którym wspiera się system życia na Ziemi.  Jej zubożenie wpływa na każdy aspekt naszego dobrostanu, poczynając od czystego powietrza i wody, a na odporności na choroby i zmianach klimatu kończąc.  Ingerencja w środowisko naturalne jaka nasiliła się w ostatnich latach, zakłóciła tę delikatną równowagę przyrody tworząc dogodne warunki do rozprzestrzeniania się i powstawania patogenów (w tym koronawirusów).

Według przywoływanych przez ONZ danych 60% trapiących człowieka chorób zakaźnych ma charakter odzwierzęcy, a w wypadku nowych chorób wskaźnik ten rośnie do ok. 75%.  Ich powstawaniu mogą sprzyjać m.in. problemy z przestrzeganiem higieny, ale też przemysłowy chów zwierząt, zwłaszcza przy niedostatecznej bioasekuracji (działań na rzecz ochrony biologicznej i zdrowotnej gospodarstwa).  Wraz ze zmniejszeniem zrożnicowania mikroflory w środowisku, osłabia się nasza naturalna zdolność do regulacji układu odpornościowego.

Dalszemu rozprzestrzenianiu się sprzyjać z kolei może nasza mobilność, będąca pochodną np. aktualnych wzorców turystyki czy upowszechnienia się wyjazdów służbowych.  Rozpowszechnianiu się chorób mogą również sprzyjać takie czynniki jak np. zmniejszenie liczebności gatunków drapieżnych czy pasożytniczych skutecznie kontrolujących populacje przenoszących choroby zwierząt (np. kleszczy czy komarów widliszków), a także kryzys klimatyczny mogący zwiększać w najbliższych latach zasięg chorób tropikalnych.

Celem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety 2020, będzie skupienie jak największej uwagi społecznej na zagadnieniu zachowania różnorodności biologicznej w kontekście bezpieczeństwa ludzi.  W kampanii będziemy przekonywać, że potrzebujemy Natury z całą jej różnorodnością, i że tylko w sojuszu z Naturą możemy zażegnać kryzys klimatyczny i pokonać pandemię: „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie.”. – czytamy w komunikacie akcji.

„ To co do tej pory braliśmy za pewnik: nasze zdrowie, spacery, świeże powietrze – odczuwamy jak postawienie w stan zagrożenia. COVID-19, to jak dotąd najpotężniejszy przekaz otrzymany od naszej planety – prośba, byśmy zmienili nasze postępowanie. Działalność człowieka zmodyfikowała dosłownie każdy skrawek lądu. Wypierając świat natury, niszczymy niezbędne do życia ekosystemy i bioróżnorodność, która się w nich rozwija. Powodujemy zmiany klimatyczne, pozbawiamy się możliwości wyżywienia. Otwieramy drzwi nowym chorobom – takim jak COVID-19. Najwyższy czas posłuchać ostrzeżeń naszej planety.” – mówi Inger Andersen, Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, w przemówieniu z okazji Światowego Dnia Środowiska 2020.

Więcej: https://www.gridw.pl/