Ranking Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Wyniki tegorocznej XIV edycji rankingu ogłoszono podczas gali online, która odbyła się 4 czerwca 2020 r.

Podstawą do stworzenia zestawień Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest ankieta, którą firmy wypełniają zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej. Wyniki Rankingu są od 2009 roku publikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rankingowi towarzyszą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmują czołowe miejsca w Rankingu, bądź w inny sposób wyróżnią się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

W kategorii „Paliwa, energetyka, wydobycie” Rankingu Odpowiedzialnych Firm drugi rok z rzędu zwyciężyła Grupa LOTOS. W zestawieniu globalnym spółka uplasowała się na 5. pozycji. – Wysoka lokata w tak prestiżowym rankingu potwierdza słuszność naszych dotychczasowych działań, ale też motywuje nas do dalszego rozwoju w obszarze CSR. Grupa LOTOS już od kilkunastu lat konsekwentnie traktuje odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa i zrównoważony rozwój jako podstawę swoich działań oraz element strategii biznesowej spółki. Takie podejście przynosi wymierne efekty, zarówno dla firmy, jak i naszych interesariuszy. Koncern realizuje długoterminowe programy, uznając, że biznes powinien być prowadzony w zgodzie z normami etycznymi, potrzebami społeczeństwa oraz z dbałością o środowisko naturalne – podkreśla Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu. Ranking umożliwia dokonanie wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym.

Od 2018 roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za weryfikację odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej: http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/2020/06/ranking-odpowiedzialnych-firm-2020-wyniki-klasyfikacja-generalna/