Jedna przesyłka = jeden posiłek

DHL Global Forwarding, światowy lider frachtu lotniczego i morskiego, wchodzący w skład grupy Deutsche Post DHL, rozpoczął kolejny rok współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Firma od 2011 r. wspiera organizację, angażując się w akcję „Pajacyk”.

 

Celem inicjatywy DHL GF „JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK” jest zbieranie funduszy na program mający na celu walkę z niedożywieniem dzieci poprzez finansowanie obiadów w szkołach i świetlicach środowiskowych. Jak wskazuje sama nazwa, za każdą zrealizowaną z DHL Global Forwarding przesyłkę, spedytor funduje jeden ciepły posiłek. Dzięki zaangażowaniu firmy oraz partnerów biznesowych, firmie udało się ufundować dotąd ponad 225 500 posiłków.

„DHL Global Forwarding angażuje się w pomoc dzieciom, które nie będąc samodzielnymi, często wymagają największej troski i wsparcia. Dlatego też inicjatywa „JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK” wspierająca akcję „Pajacyk” jest mi szczególnie bliska. Jestem przekonany, że wspólne działanie z Polską Akcją Humanitarną ma szeroki zasięg i realny wpływ na poprawę sytuacji najbardziej potrzebujących dzieci w naszym kraju. Wierzę, że nasza dotychczasowa owocna współpraca będzie równie pomyślnie kontynuowana” – mówi Krzysztof Bielica, Prezes Zarządu DHL Global Forwarding.

„W roku szkolnym 2013/2014 dzięki inicjatywie DHL GF „JEDNA PRZESYŁKA = JEDEN POSIŁEK” Polska Akcja Humanitarna przekazała na dożywiania dzieci w ramach programu „Pajacyk” środki finansowe dla 38 placówek. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 627 dzieci, natomiast liczba sfinansowanych posiłków wynosi ok. 77 907” – mówi Grzegorz Gruca, Wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej. „Bardzo się cieszę, że DHL GF zdecydował się na kontynuację współpracy z PAH. To ogromnie ważne, kiedy firma pomaga lokalnej społeczności, zwłaszcza że dla znacznej części dzieci, ciepły posiłek zapewniany przez DHL i PAH jest jedynym w ciągu dni.” – dodaje Grzegorz Gruca.

Tradycją stał się już Bal Charytatywny, organizowany co roku jako zwieńczenie wspólnych działań DHL GF oraz PAH. Podczas tegorocznej imprezy, która odbyła się 8 lutego, licytowane były prace dzieci ze szkół objętych programem „Pajacyk”. Dzięki hojności zgromadzonych gości, udało się zebrać środki na sfinansowanie ponad 2.300 posiłków, które w całości zostaną przekazane na rzecz programu „Pajacyk”.

Oprócz długoletniej współpracy przy akcji „Pajacyk”, DHL Global Forwarding wspiera PAH również w niesieniu pomocy w sytuacjach kryzysowych na świecie. Firma zorganizowała m. in. transport środków medycznych do Korei Północnej w 2014 roku.