Jak koronawirus wpływa na stacje dializ?

Dializy są terapią ratującą życie, a najczęstszymi pacjentami, którzy są jej poddawani to osoby powyżej 60 roku życia. Pacjenci z niewydolnością nerek często mają również inne, dodatkowe schorzenia. W zderzeniu z zagrożeniem, jakim jest koronawirus, są więc w grupie podwyższonego ryzyka.

Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów podczas terapii stacje dializ Diaverum powołały zespół kryzysowy, który ustalił główne kierunki postępowania wobec pojawiającej się epidemii. Wszystkie stacje dializ otrzymały informację w tej sprawie, z zapewnieniem stałego wsparcia, bieżącego kontaktu i reagowania na każdy pojawiający się problem, związany z zakażeniem, przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Zespół codziennie analizuje informacje przesyłane ze wszystkich ośrodków – drogą elektroniczną lub telefoniczną. To bieżące monitorowanie zapewnia pełną kontrolę nad sytuacją epidemiologiczną, występującą we wszystkich placówkach. Został m. in. wdrożony szereg dodatkowych procedur, niezbędnych wobec epidemii COVID-19. Przyjęta strategia postępowania ukierunkowana jest na ochronę pacjentów i personelu przed zakażeniem koronawirusem i uwzględnia wszystkie pojawiające się na bieżąco komunikaty przesyłane przez konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii i innych agend rządowych.

Wszyscy pacjenci, po wejściu do ośrodka dializ, mają mierzoną temperaturę oraz są oceniani w kierunku zakażenia COVID-19. Analogiczny wymóg dotyczący pomiaru temperatury obowiązuje zarówno personel jak i usługodawców. Wprowadzono zmiany w organizacji poczekalni poprzez rozsunięcie i dostawienie krzeseł oraz przeniesienie do innego pomieszczenia dystrybutora wody, którego usytuowanie sprzyjało gromadzeniu się przy nim pacjentów. Usunięto także inne elementy wyposażenia, które mogłyby potencjalnie stać się źródłem patogenów (książki, czasopisma, plastikowe kubeczki). Płyny dezynfekcyjne do odkażania rąk są rozmieszczone w wielu miejscach stacji zarówno w korytarzach, poczekalni, przebieralniach, przy drzwiach wejściowych jak i na salach dializ. Wszyscy pacjenci są regularnie edukowani jak zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem oraz stale proszeni przez personel o przestrzeganie tych zaleceń.

Ponadto, również zgodnie z zaleceniem konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, pacjenci zostali poinformowani o konieczności powiadomienia ośrodka dializ o infekcji układu oddechowego i pojawiających się objawach – przed przyjazdem transportu medycznego i przed zgłoszeniem się w stacji dializ.

Dodatkowo, w tej trudnej sytuacji staje Diaverum podjęły się przejęcia pacjentów ze szpitali, które zostały przekształcone w szpitale jednoimienne. Pacjenci dializowani dotychczas w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej zostali przeniesieni do stacji Diaverum, podobnie stało się z pacjentami ze szpitala MSWiA w Warszawie.