Jak bezpiecznie pomagać pomimo izolacji społecznej?

Single father applying pollution mask to his daughter. They are outside.

W obliczu pandemii COVID-19 zasady działania wolontariatu uległy zmianom. Wiedzy na temat tego, jak skutecznie pomagać potrzebującym w czasie pandemii i jak jednocześnie zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie, dostarcza infografika „Bezpieczny Wolontariat”.

W odpowiedzi na nowe wyzwania związane z pandemią, Forum Odpowiedzialnego Biznesu na podstawie „Volunteer Checklist” Israeli Volunteering przygotowało infografikę „Bezpieczny Wolontariat”.

– Czas pandemii okazał się też czasem empatii. Wyzwolił duży potencjał dobra i chęci niesienia pomocy wielu grupom. Przede wszystkim służbom medycznym, ale także seniorom, szczególnie doświadczającym koniecznych obecnie ograniczeń. Wreszcie, pandemia zwróciła też uwagę na sytuację osób w kryzysie bezdomności czy problem wykluczenia cyfrowego. Pomoc wolontariacka stała się niezbędna w różnych społecznościach, a równocześnie zmobilizowała wiele osób do włączenia się w działania wolontariackie – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– W rzeczywistości pandemicznej szczególne ważne jest dostosowanie działań wolontariackich do aktualnych warunków. Tak, by przyjęte środki zapewniały bezpieczeństwo zarówno wolontariuszkom i wolontariuszom, jak i beneficjentom ich pracy – dodaje.

Infografika zawiera cztery etapy, które należy zrealizować, aby chronić zdrowie i życie wolontariuszy, a także osób otoczonych wsparciem. Te elementy mogą pozwolić określić osobie chętnej do angażowania się w działania pro bono, jakie warunki należy spełnić, aby wolontariat był bezpieczny:
1. faza wstępna: ustalenie możliwości zaangażowania się w działania wolontariackie,
2. przygotowania do wolontariatu,
3. w trakcie wolontariatu,
4. po zakończeniu wolontariatu.

Infografika skierowana jest do potencjalnych wolontariuszy, którzy chcą wspierać organizacje pozarządowe w walce z koronawirusem, a także do koordynatorów wolontariatu w różnych instytucjach.

Źródło: FOB