Dzień Osadnika Polskiego w Argentynie

Od 25 lat w Argentynie, 8 czerwca, obchodzony jest Dzień Osadnika Polskiego. Data ta upamiętnia przybycie w 1897 r. do Buenos Aires czternastu polskich rodzin z Małopolski – informuje Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Co prawda Polacy już wcześniej przybywali zarówno do Argentyny, pierwsza fala emigracji miała miejsce podczas wojen napoleońskich, jednak przyjmuje się, że osiedlenie się rodzin chłopskich z Małopolski było momentem zwrotnym w dziejach Polaków w Argentynie. Rodziny te osiedliły się głównie w prowincji Misiones, gdzie w 1897 roku założono osadę Apóstoles.

W wyniku emigracji zarobkowej po I wojnie światowej Argentyna stała się drugim po Kanadzie zamorskim krajem, do którego kierowali się Polacy. Pierwsi emigranci z tego okresu zamieszkali w koloniach Polana, Wanda (nazwa obrana na cześć pierwszej córki Piłsudskiego) i Gobernador Lanusse. W ciągu dwudziestu lat istnienia II RP Argentynę jako swój dom wybrało ponad 150 tys. Polaków. Po wojnie dołączyli do nich byli żołnierze II Korpusu generała Andersa, którzy nie mogli lub nie chcieli wrócić do Polski ze względu na komunistyczne rządy.

Obecnie w Argentynie mieszka około 170 tys. osób pochodzenia polskiego. Polonia argentyńska jest bardzo aktywna – Związek Polaków w Argentynie zrzesza 34 organizacje polonijne, które prowadzą polskie szkoły i nauczają języka polskiego oraz dbają o kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Dużą rolę w życiu Polonii i Argentyny odegrali przedstawiciele polskich rodów arystokratycznych. Jak wspominał w wywiadzie dla „Polska the Times” Ignacy Krasicki, jego pradziadek, Xawery Lubicz Orłowski, właściciel dużego majątku na Podolu w Malejowcach, był dyplomatą carskim, a potem w II Rzeczypospolitej. Ożenił się z Argentynką Ignacją del Carill, z wpływowej rodziny argentyńskiej, miał z nią dwójkę dzieci, w tym dziadka Ignacego Krasickiego, Karola Stefana Orłowskiego del Carill. Matka Ignacego Krasickiego, Delfina Orłowska, urodziła się w Buenos Aires w 1944 roku. Kiedy miała dwadzieścia lat, wyjechała do Europy. Odwiedzając Polskę, poznała i wyszła za mąż za Ignacego Stanisława Krasickiego (ojca rozmówcy „Polski the Times”), po czym zamieszkała w Polsce.

Delfina Krasicka była wybitną artystką, w 1999 roku założyła na warszawskim Powiślu znaną galerię artystyczną Galeria Delfiny, organizowała wystawy i aukcje charytatywne. Dziś galeria to unikatowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy, goszcząca znanych twórców, intelektualistów i polityków. Spotkania organizuje w niej też Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, której celem jest nie tylko upowszechnianie spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego i popularyzacja wiedzy o tej wybitnej postaci, lecz również działania związane ze wspieraniem w kraju i zagranicą polskiej kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak zaznaczył Ignacy Krasicki, zamieszkałe w Argentynie młode pokolenia Sobańskich, Orłowskich i Okęckich należą do elit argentyńskich. Więcej na stronie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.