ING wydaje nowy „Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej”

fot. Pixabay.com

Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej 2” Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza to nowe kompendium wiedzy skierowane do wszystkich, którzy myślą o kupnie dzieła sztuki czy kolekcjonowaniu polskiej sztuki współczesnej.

Książka ukazała się w ramach współpracy Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz Fundacji Bęc Zmiana.

„Żyjemy w naprawdę ciekawych czasach. Nasze pokolenie – być może jako jedno z pierwszych – ma niebywałą szansę, aby za pomocą wielu indywidualnych kolekcji pokazać następnym pokoleniom sztukę, która nam towarzyszy i która nas inspiruje” – napisali we wstępie przewodnika autorzy Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz.

– Misją Fundacji Sztuki Polskiej ING jest wspieranie artystów i polskiego środowiska sztuki – poprzez budowę kolekcji, realizację projektów artystycznych i edukacyjnych, a także działania na rzecz upowszechniania sztuki współczesnej. Cieszę się, że po raz kolejny Fundacja mogła wesprzeć autorów, którzy promują kolekcjonowanie sztuki – powiedziała Kamila Bondar, prezeska Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz to kolekcjonerzy i miłośnicy polskiej sztuki najnowszej, autorzy bloga www.artbazaar.blogspot.com do 2017 roku. W 2008 roku ukazało się ich pierwsza książka „Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej” jako pierwszy na rynku przewodnik prezentujący sylwetki 66 artystów oraz opinie krytyków, kuratorów, kolekcjonerów, galerzystów, a także artystów. „Przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej 2” to na nowo napisana książka poszerzona o rozdziały poświęcone m.in. inwestowaniu na rynku sztuki współczesnej czy najważniejszym polskim dziełom i kolekcjom XXI wieku, wśród których znalazły się także prace z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING.

Obydwa wydania przewodnika ukazały się dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację Sztuki Polskiej ING, we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana.