Tauron zacieśnia współpracę z 12 startupami

fot. materiały prasowe

12 startupów, z którymi Tauron nawiązał współpracę w programach akceleracyjnych pracuje ze specjalistami Grupy nad walidacją przygotowanych rozwiązań. Nową propozycją grupy dla startupów jest program akceleracyjny Tauron Progres umożliwiający szybkie przedstawienie rozwiązania ekspertom, bez oczekiwania na otwarcie naboru zgłoszeń.

Prowadzone we współpracy ze startupami projekty pilotażowe obejmowały rozwiązania w zakresie elektromobilności, inteligentnych usług sieciowych czy Smart Home.

Rozwój oferty Grupy Tauron w zakresie Smart Home to obszar współpracy z dwoma startupami. Rozwiązanie integrujące domowe inteligentne urządzenia, nad którym Tauron pracuje z firmą Payticon, czy prace nad rozwojem wykorzystania funkcji inteligentnej wtyczki prowadzone z firmą S-labs, są przykładami dopasowania na linii produkt-potrzeba, zarówno w perspektywie współpracy startupu i korporacji, jak i oferty koncernu stanowiącej odpowiedź na potrzeby klientów.

Obydwa startupy to uczestnicy programu akceleracyjnego KPT ScaleUp, prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny. W trakcie sześciomiesięcznej pracy z ekspertami TauronA startupy usprawniały i optymalizowały swoje rozwiązania. W ramach KPT ScaleUp, Tauron poszukuje rozwiązań również w obszarach związanych ze Smart City, Przemysłem 4.0 czy cyfryzacją obsługi klienta.

Rozwiązania z zakresu elektromobilności wpisują się z kolei bezpośrednio w realizowane w Grupie projekty rozwoju sieci punktów ładowania czy usług carsharingu pojazdów elektrycznych. Nie zapomniano również o rozwiązaniach dotyczących monitoringu pracy sieci elektroenergetycznej, a także kluczowych maszyn i urządzeń w punktach wytwórczych i odbiorczych energii, które są głównymi ogniwami systemu sieci ładowania e-aut.

– Dla startupów współpraca z Tauronem to możliwość zderzenia swoich pomysłów z wymaganiami rynku, ale i zaczerpnięcia wiedzy od doświadczonych pracowników Grupy. Dla nas to sposób na znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nie tylko na rozwój głównego obszaru działalności Taurona, ale również rozszerzenie aktywności o nowe obszary – zaznacza Paweł Poneta, p.o. dyrektora ds. badań i rozwoju w Tauron Polska Energia. – Dotychczas przeanalizowaliśmy ponad 300 pomysłów, a z 35 startupami podjęliśmy wspólną pracę nad rozwojem produktów i usług w ramach akceleracji. Obecnie pracujemy nad walidacją 12 rozwiązań – dodaje Paweł Poneta.

Dotychczas Tauron, poza KPT ScaleUp, zaangażował się również w programy akceleracyjne PilotMaker oraz Elektro ScaleUp. Kontynuując kooperację ze środowiskiem startupowym, Grupa udostępniła w maju tego roku własną platformę – Tauron Progres.

Tauron Progres to program akceleracyjny umożliwiający szybkie przedstawienie rozwiązania ekspertom Taurona, bez oczekiwania na otwarcie naboru zgłoszeń. Podstawowym wsparciem, na jakie mogą liczyć innowatorzy jest przetestowanie i walidacja rozwiązań na infrastrukturze Grupy.

Współpraca w programie Tauron Progres umożliwia zdobycie doświadczenia w pracy z rzeczywistą, funkcjonująca infrastrukturą energetyczną, czy klientami Grupy. Test oraz walidacja produktu w warunkach rzeczywistych to bezcenne doświadczenie dla firm rozwijających innowacyjne produkty.

W Tauronie już od pewnego czasu realizowana jest idea podejścia do rozwoju i współpracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami generowanymi wewnątrz organizacji przez zespoły specjalistów zwana Open Innovation, którą charakteryzuje także otwartość na współpracę z otoczeniem zewnętrznym, w szczególności ze startupami.

W Tauron Polska Energia, Open Innovation to jednocześnie nazwa zespołu, który współpracuje z małymi, zwinnymi podmiotami i w ten sposób umożliwia spółkom Grupy pozyskanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania wskazane w Strategicznej Agendzie Badawczej.