infuture.institute opublikował nowy raport „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)”

Świat, w którym żyjemy, jest światem nakładających się na siebie kryzysów, w tym kryzysu klimatycznego, energetycznego, surowcowego, żywnościowego, geopolitycznego i gospodarczego. Aby przeciwdziałać tym kryzysom, ONZ przyjęło w 2015 roku Agendę 2030 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – pisze infuture.institute w wstępie do raportu.

Wszystkie kraje członkowskie jednogłośnie zobowiązały się do realizacji ustalonych w ramach Agendy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG). Cele te dały również początek zmianom w europejskim prawodawstwie, zgodnie z którymi od 2024 roku przedsiębiorstwa będą musiały raportować, na ile wpisują się w założenia Agendy 2030 w obszarze środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, tzw. dyrektywa ESG.

Wskaźnik wpływu trendów na SDG

Aby ułatwić wszystkim podmiotom na rynku – biznesowi, administracji, jednostkom naukowym i organizacjom społecznym – pracę strategiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także realizację wymaganej w europejskim prawodawstwie dyrektywy ESG, od dwóch lat infuture.institute prowadzi badanie, którego efektem jest wskaźnik wpływu trendów na cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Pokazuje on, które trendy należy wzmacniać, a które osłabiać lub eliminować, aby działać na rzecz zrównoważonego świata. Dane te w postaci Map Cieplnych, wykresów i tabel wraz z przejrzystymi wskazówkami, jak z nimi pracować dostępne są w raporcie „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju”.

Najważniejsze wnioski z raportu

Raport jednoznacznie pokazuje, że aktualne światowe trendy uniemożliwiają realizację celów przyjętych przez kraje ONZ w ramach Agendy 2030. Opracowany przez infuture.institute wskaźnik wpływu trendów na cele zrównoważonego rozwoju osiągnął bowiem w tym roku wartość 0,3 (w 7-stopniowej skali). Aby trendy mogły wpływać na realizację celów zrównoważonego rozwoju pozytywnie, wskaźnik musiałby wynieść co najmniej 1. Od dwóch lat, kiedy prowadzone jest to badanie, taki wynik nie został osiągnięty.

Całe omówienie raportu i raport są TUTAJ

O infuture.institute

infuture.institute – to instytut forecastingowy, który definiuje najważniejsze trendy, opisuje je i wskazuje konsekwencje dla gospodarki, kategorii rynkowych czy konkretnych marek.

Instytut powołany został przez Natalię Hatalską, jedną z najbardziej wpływowych i uznanych ekspertów w dziedzinie analizy, prognozowania i badania trendów w relacjach na styku rynek-marka-technologia-konsument.

Źródło: infuture.institute