III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa

Podczas otwarcia III Kongresu ESG wystąpili Urszula Jóźwiak, prezeska Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i ekspertka Instytutu ESG oraz Kamil Ciepieńko, dyrektor wydawniczy „Raportu ESG”. Fot. Maciej Jaźwiecki

III Kongres ESG zgromadził łącznie 4 tysiące osób. Z roku na rok przybywa uczestników wydarzenia zarówno stacjonarnie, jak i on-line. Co pokazuje, że tematyka ESG jest coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorców oraz konsumentów. Znamy też datę kolejnej edycji – IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa odbędzie się 29 stycznia 2025 roku!

Podczas III Kongresu ESG – Europa eksperci przedstawili wyniki styczniowego badania przygotowanego przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Raport dotyczył stosunku Polaków z zrównoważonego rozwoju i ESG. Z Raportu m.in. wynika, że jedynie 29% Polaków wie co oznacza skrót ESG. Choć z roku na rok zwiększa się ta świadomość to wynik badania udowadniają, że wszelkie inicjatywy szerzące wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju są niezwykle istotne i potrzebne.

III edycja Kongres ESG – Europa zgromadził łącznie 4 tysiące osób. Ponad 50 ekspertów i gości specjalnych brało udział w 6 debatach Kongresu; 70 partnerów honorowych, instytucjonalnych, komercyjnych, badawczych, merytorycznych i medialnych wniosło znaczący wkład w merytorykę wydarzenia. W mediach łącznie ukazało się prawie 1.000 publikacji, które dotarły do 5 mln osób – to tyle, ile wynosił zasięg dwóch pierwszych edycji wydarzenia łącznie.

III Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa to platforma dialogu dla europejskich liderów zrównoważonego rozwoju – przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, NGO, środowisk naukowych, ekspertów i mediów. Wątkiem przewodnim III Kongresu ESG – Europa były przemiany społeczne zachodzące w Europie i na rynku pracy.

W centrum uwagi postawione zostały sprawy społeczne, a więc „S” w ESG. To nie oznacza, że organizatorzy zapomnieli o „E” i „G, ale sprawy związane z ochroną środowiska i ładem korporacyjnym – były analizowane przez pryzmat zmian społecznych. Eksperci poruszyli takie tematy jak: wyzwania ESG, społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach AI, zrównoważona konsumpcja – czyli o krętej drodze do Gospodarki Obiegu Zamkniętego, wykluczenia na rynku pracy, wykorzystanie szans i uniknięcie zagrożeń związanych z ewolucją ESG.

Więcej informacji na stronie: https://oesg.pl/3-kongres-esg/

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym był: ORLEN.

Partnerami Głównymi byli:  Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka. Partnerami byli: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith.

Partnerami wspierającymi byli: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi byli: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska.

Partnerami badawczymi byli: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi byli: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.