II Kongres ESG. Minister Barbara Socha: Patrzymy przede wszystkim na sytuację pracowników – WIDEO

Fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej: Co jest najważniejsze dla Pani w realizacji strategii ESG?

– Z mojej perspektywy bardzo istotne jest ułatwianie pracownikom łączenia różnych ról. Stanowi to wyzwanie i wiemy, że kobiety, kiedy się spotykają, to bardzo często właśnie o tym rozmawiają, jak sobie radzą z łączeniem życia rodzinnego i zawodowego. W ramach współpracy w obszarze ESG przeprowadziliśmy wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych badanie wśród spółek notowanych na giełdzie. Efektem jest raport zatytułowany: Pracownik i jego rodzina: nowe spojrzenie na “S” w ESG. Z badania wyszło nam, że spółki widzą bardzo duże korzyści we wspieraniu work-life balance. Te spółki, które stosują praktyki ułatwiające rodzicom łączenie ról, takie jak elastyczny czas pracy czy ruchomy czas pracy, czy pracę zdalną, czy tryb zadaniowy, widzą, że wówczas pracownicy zwiększają swoje zaangażowanie, są bardziej lojalni, mają mniej absencji.

Poniżej cała wypowiedź:

Rozmowa odbyła się w trakcie II Kongresu ESG w Warszawie, który odbył się 25 stycznia 2023 r.