UN GCNP: Raport „Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie”

UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) opublikował raport pt. „Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie”. Raport został opracowany przez dr Katarzynę Bąkowicz, ekspertkę UN GCNP i wykładowczynię Uniwersytetu SWPS. Raport powstał w ramach programu Business & Human Rights UN GCNP. Zawiera praktyczne wskazówki oraz dobre praktyki w zakresie komunikacji biznesowej.

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, napisał w Raporcie m.in., że „Biznes jest też postrzegany jako kluczowy i niezbędny aktor dla wypracowania rozwiązania, które powstrzyma zagrożenie planetarne, jakim jest postępująca zmiana klimatu. To właśnie biznes jest wskazywany przez społeczeństwo jako mający narzędzia, technologie i zasoby, w tym finansowe, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i wreszcie to biznes jest odpowiedzialny za podjęcie właściwych zadań”.

Oliwia Bosomtwe, Redaktorka naczelna i dziennikarka Noizz.pl., podkreśliła, że „Konsumenci oczekują, by globalni aktorzy biznesowi przyjęli odpowiedzialność za rzeczywistość, proporcjonalną do zakumulowanej władzy, którą tworzą miliardy decyzji konsumenckich podejmowanych przez ich klientów. Zmęczeni odpowiedzialnością, ciążącą na ich codziennych wyborach, będą wybierać te marki, których produkty będą w zgodzie z ich ekologicznym i społecznym sumieniem, oraz seksualną i etniczną tożsamością”.

Autorka opracowania, dr Katarzyna Bąkowicz zaznaczyła we wstępie do Raportu: „Biznes, który ma świadomość, rozumie procesy społeczne i ich znaczenie, potrafi podejmować działania mające realny i pozytywny wpływ na rzeczywistość. A tylko to będzie czynić nasz świat lepszym. Dla wszystkich”.

Raport jest podzielony na kilka rozdziałów ujmujących kwestię etycznej i odpowiedzialnej komunikacji z różnych pozycji. Pierwszym rozdziałem są „Obszary tematyczne”, w którym znajdują się podrozdziały o komunikacji inkluzywnej, dezinformacji i fake newsach, ekologii, mediach społecznościowych, sztucznej inteligencji, działalności charytatywnej, reklamie.

Inne rozdziały to „Badanie etycznej i odpowiedzialnej komunikacji w biznesie”, „Standard etycznej i odpowiedzialnej komunikacji” czy „Dobre praktyki biznesu”. Ten ostatni prezentuje głosy praktyki świata biznesu, np. BNP Paribas Bank Polska: Akcja #wspieramfeminatywy, ING: gildia jako społeczność ponad strukturami, Lidl: Konkurs „Lidl Fair Pay”, Polenergia: Wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne, T-Mobile: Sztuczna inteligencja.

CAŁY RAPORT MOŻNA POBRAĆ TUTAJ:

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.