GPW ogłosiła wyniki kolejnej edycji RESPECT Index

respect indexPo raz szósty ogłoszono RESPECT Index – giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte, audytora indeksu, polskie firmy chcą prowadzić odpowiedzialny biznes. Nowy skład będzie notowany na giełdzie od 1 lutego 2013 r.

Polskie firmy coraz bardziej zabiegają o miano podmiotów, dla których ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Dbają o relacje z interesariuszami i klientami, coraz większą wagę przywiązują do zagadnień pracowniczych, osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie systemów zarządzania. Niezmiennie jednak poprawy wymaga polityka CR (ang. Corporate Responsibility – Odpowiedzialność Biznesu), a szczególnie wyznaczenie przez firmy strategicznych celów, ich monitorowanie i ocena efektów podejmowanych działań. To główne wnioski z weryfikacji spółek giełdowych aspirujących do wejścia w skład RESPECT Index, którą przeprowadziła firma doradcza Deloitte. Do VI edycji indeksu weszło dwadzieścia spółek, w tym jeden debiutant- spółka Pelion Healthcare Group, notowana na GPW od 1998 r. (do grudnia 2011 r. pod nazwą PGF), obecnie uczestnik indeksu sWIG80.

 1. Apator S.A.
 2. Bank BPH S.A.
 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 4. Bank Millennium S.A.
 5. Budimex S.A.
 6. Elektrobudowa S.A.
 7. Grupa LOTOS S.A.
 8. ING Bank Śląski S.A.
 9. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 10. KGHM Polska Miedź S.A.
 11. Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A.
 12. Netia S.A.
 13. Pelion S.A. – nowa spółka w indeksie
 14. Polska Grupa Energetyczna S.A.
 15. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 16. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 17. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 18. Telekomunikacja Polska S.A.
 19. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 20. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Rośnie liczba spółek podejmujących świadomy dialog z kluczowymi grupami interesariuszy, które zostały zdefiniowane w procesie mapowania interesariuszy. Szczególnie pozytywnie należy ocenić dojrzałe podejście spółek do budowania mocnych filarów w obszarze pracowniczym. Spółki tworzące obecny skład RESPECT Index opracowały i wdrażają politykę personalną, a aż 65 proc. z nich wyznaczyło sobie w tym obszarze także regularnie monitorowane cele. Jak pokazało badanie Deloitte, firmy notowane w RESPECT Index osiągają dobre wyniki w zakresie systemów zarządzania (pomimo wysokich wymagań określonych dla tego kryterium), w szczególności w odniesieniu do corporate governance, systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz relacji z dostawcami.

Po raz kolejny spółki odnotowały lepsze wyniki w obszarze relacji z klientami dzięki konsekwentnie stosowanym standardom obsługi klienta, a także na skutek wprowadzania dodatkowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa i ochrony danych klientów. Spółki nadal kładą duży nacisk na budowanie partnerskich i długotrwałych relacji z klientami, także poprzez zapewnianie bezpieczeństwa w procesie projektowania i wprowadzania nowych produktów na rynek. Audytowane spółki uzyskały w tym roku podobne jak w poprzedniej edycji indeksu, wysokie noty w zakresie zarządzania środowiskiem.

Deloitte wskazuje jednak również na niektóre obszary CR, w których polskie przedsiębiorstwa mogłyby wykazać większą odpowiedzialność. – Największą bolączką są strategie w obszarze odpowiedzialnego biznesu, którym niekiedy brakuje rzeczywistego właściciela, a w wielu wypadkach również trafnie zdefiniowanie związku ze strategią biznesową spółki. Analiza obecnie przyjętego podejścia, przedefiniowanie – w niektórych przypadkach – istniejących dziś dokumentów strategicznych, połączone z konsekwentnym kształtowaniem świadomości kadry zarządzającej i pracowników powinno w kolejnych latach przekładać się na uczynienie z odpowiedzialnego biznesu sposobu na skuteczne budowanie wartości firm dla akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy – zauważa Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte, lider zespołu świadczącego usługi CR.

Na początku stycznia br. indeks RESPECT opuściła spółka Kredyt Bank, co związane jest z wykluczeniem jej z obrotu, wynikającym z połączenia z Bankiem Zachodnim WBK.

– Po ponad czterech latach funkcjonowania projektu RESPECT Index na giełdzie ugruntowała się grupa liderów, spółek uczestniczących w kolejnych jego edycjach. Ważniejsze jest jednak to, że do projektu dołączają kolejne nowe spółki, których do tego nie trzeba zachęcać. I to naszym zdaniem jest największym sukcesem tej inicjatywy: spółki same dostrzegają i rozumieją wagę dobrych relacji z interesariuszami – powiedział Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych GPW.

Źródło: Deloitte