E-wolontariusze nagrodzeni

P100085222 stycznia 2013 r. w siedzibie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie odbyła się gala finałowa IV edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Wśród tegorocznych finalistów Konkursu znalazły się różnorodne inicjatywy, w ramach których e-wolontariusze tłumaczą specjalistyczne treści medyczne, tworzą edukacyjne filmy w języku migowym i otwarte rejestry zabytków, a także promują adopcję zwierząt.

I miejsce w tegorocznej edycji Konkursu zajął projekt „E-pomoc dzieciom i młodzieży” realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Fundacja prowadzi portal Helpline.org.pl, który jest najstarszą inicjatywą pomocową w Polsce zajmującą się zagrożeniami związanymi z użytkowaniem nowych technologii. Uzupełnia go strona www.116111.pl, umożliwiająca młodym osobom wysyłanie anonimowych wiadomości do zespołu 116 111.

II miejsce ex eaquo przyznano dwóm projektom. Jeden z nich to www.glusitv.pl, realizowany przez Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST. Dzięki Glusi.tv osoby niesłyszące z terenu całej Polski mogą mieć dostęp do bezpłatnych usług tłumacza języka migowego. Kolejnym są „Nowości onkologiczne”, czyli blog prowadzony przez Fundację Onkologiczną Osób Młodych – ALIVIA, w którym każda zainteresowana osoba znajdzie przygotowane przez e-wolontariuszy tłumaczenia różnorodnych tekstów medycznych o tematyce onkologicznej – m.in. światowe doniesienia o postępach w onkologii, nowych terapiach, metodach diagnostycznych i profilaktyce. Oprócz popularyzowania wiedzy celem forum jest również dodawanie nadziei nieuleczalnie chorym na to, że ich chorobę uda się za pomocą nowych terapii ustabilizować lub nawet wyleczyć.

Również ex aequo III miejsce zajęły dwie fundacje. Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl otrzymała je za blog popularnonaukowy Smarterpoland.pl, prezentujący procesy zachodzące w Polsce w postaci wizualizacji opartych o dane naukowe. E-wolontariuszami projektu są zarówno osoby zawodowo pracujące ze statystyką czy data miningiem, jak i osoby bez specjalistycznej wiedzy, ale zainteresowane wiadomościami popartymi twardymi danymi oraz analizami opracowanymi na ich podstawie. Nagrodzona została także Fundacja Court Watch Polska, organizator projektu Wokanda Obywatelska. Poprzez portal WokandaObywatelska.pl każdy może zaprosić na swoją, lub inną interesującą, rozprawę publiczność: obserwatorów, e-wolontariuszy, a także zarejestrować się jako społeczny obserwator rozpraw. E-wolontariusze prowadzą monitoring rozpraw za pomocą zestandaryzowanych kwestionariuszy, a ich efekty publikują na stronie internetowej projektu.

Kapituła Konkursu przyznała również specjalne wyróżnienie Fundacji Psiegrane Marzenia, której e-wolontariusze pomagają bezdomnym zwierzętom, szczególnie starszym psom, które mają bardzo małe szanse na adopcje. E-wolontariusze działają na rzecz poprawy warunków życia w schroniskach, oraz pokazują ludziom, dlaczego warto adoptować starsze zwierzaki – na stronie Fundacji i jej profilach w serwisach społecznościowych zamieszczają opisy i zdjęcia psów czekających na nowy dom.

Źródło: Fundacja Dobra Sieć