Fundacja DHL wspiera szpital w Łodzi

W  sobotę 27 czerwca, pracownicy DHL Parcel po raz kolejny zaangażowali się w pomoc dla szpitala przy ul. Babińskiego w Łodzi. W tym roku odnowili przyszpitalne podwórko oraz plac zabaw. Prace objęły: wypielenie całego terenu, uprzątnięcie kamieni i szkła, skoszenie trawy, przycięcie żywopłotu oraz zasadzenie tuj.
Za część środków Fundacja zakupiła sprzęt sportowy: rakietki do badmintona, piłki do koszykówki, piłki nożnej, a przede wszystkim trampolinę. W planach na najbliższe tygodnie jest również odnowienie szpitalnych korytarzy. W tym roku do ekipy wolontariuszy dołączył Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel. Pracownicy przyjeżdżali z całymi rodzinami, co daje dobry przykład dla młodego pokolenia.

Jako DHL Parcel staramy się wspierać lokalne inicjatywy. Nasza strategia społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na trzech filarach: Go Help, Go Green, Go Teach. Akcje mające na celu pomoc lokalnym społecznościom i są najlepszym przykładem na to, jak dzięki zaangażowaniu pracowników można połączyć działalność biznesową z CRS. Jednak to tylko dobra wola i wielkie serca naszych  koleżanek i kolegów z DHL sprawiają, że strategia ta żyje między innymi za sprawą wolontariatu. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym wydarzeniu i swoją pracą sprawić choć trochę przyjemności małym pacjentom  szpitala. – mówi Igor Caban, Dyrektor Zarządzający DHL Parcel.

Już dwa lata temu Fundacja w tym szpitalu przygotowała dla pacjentów boisko do koszykówki oraz wymalowała na chodniku miasteczko drogowe.

Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie i chęć pracowników do udziału w tego typu akcjach. Fundacja ma na swoim koncie już m.in. odmalowanie korytarzy hospicjum Fundacji Gajusz, odnowę ogrodu dla dzieci z ośrodka „Dom w Łodzi”, liczne zbiórki dla potrzebujących, zbiórki krwi oraz coroczną akcję Spełniamy Marzenia – zakup prezentów na dzień dziecka dla dzieciaków będących pod opieką ośrodków opiekuńczych. – mówi Malwina Głowacka, Dyrektor ds. Obsługi Klienta Parcel i członek zarządu Fundacji DHL.

Fundacja DHL realizuje w kraju ogólnopolskie i lokalne programy z zakresu pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży, opieki zdrowotnej i wolontariatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Realizuje zarówno autorskie programy prowadzone indywidualnie, jak również współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.