Fundacja Dbam o Zdrowie przyznała granty

Razem Mozemy Wiecej - druga edycja13 marca br. w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie grantów w drugiej edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez Fundację Dbam o Zdrowie. Ta edycja Konkursu pod wieloma względami okazała się rekordowa. Pula środków przyznana na granty w tym roku wzrosła o 800 tys. zł i wyniosła 1,4 mln zł. Także ilość organizacji, które przystąpiły do Konkursu, zwiększyła się ponad dwukrotnie.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! idealnie trafił w oczekiwania i potrzeby  społeczne, o czym świadczy dwukrotny wzrost liczby organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie. W tym roku do Konkursu przystąpiły aż 74 organizacje wobec 34 w poprzednim roku. Tak duże zainteresowanie skłoniło organizatorów do zwiększenia zaplanowanej puli środków. Ostatecznie wszystkie nagrodzone organizacje otrzymały granty o łącznej wartości ponad 1,4 mln zł.

Wręczenie grantów i podpisanie umów z wyróżnionymi organizacjami odbyło się 13 marca br. w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi. Uroczystość połączona była z częścią konferencyjną
i wystąpieniami przedstawicieli organizacji, biorących udział w ubiegłorocznej edycji projektu.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja Dbam o Zdrowie dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

W myśl hasła – Razem Możemy Więcej, projekt ma zachęcać do wspólnego podejmowania inicjatyw przez organizacje, które, choć na co dzień działają w różnych środowiskach i miejscach kraju, stawiają przed sobą podobne cele i plany. Dzięki wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń projekt ma szansę stać się forum podejmującym temat barier utrudniających skuteczne leczenie Polakom oraz inicjatywą dążącą do ich zminimalizowania, a nawet całkowitego zlikwidowania.

Wszystkie nagrodzone przez nas projekty są ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania terapii leków oraz innych środków medycznych – podkreśla Elżbieta Łacina, Wiceprezes Fundacji Dbam o Zdrowie.

Pierwszy konkurs grantowy ogłoszony został w grudniu 2011 r. Organizacje, których wnioski zwyciężyły otrzymały wówczas wsparcie o łącznej wartości ponad 600 tys. zł. Zainicjowane w ramach Konkursu projekty umożliwiły organizacjom zintensyfikowanie pomocy dla obecnych beneficjentów lub objęcie wsparciem nowych potrzebujących.

Źródło: Fundacja Dbam o Zdrowie