Franczyzobiorcy Żabki pomagają młodzieży w starcie zawodowym

W ramach programu Bezpieczny Staż w styczniu oraz lutym br. 12 osób w wieku 16-18 lat odbywało płatne staże w wybranych sklepach Żabka. Dzięki przeprowadzonej akcji młodzież miała okazję zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia pod okiem Franczyzobiorców Żabki. Staże są efektem kontynuacji udanej współpracy firmy Żabka Polska i Fundacji Samodzielni Robinsonowie.

– Program Bezpieczny Staż przeprowadziliśmy z sukcesem w sklepach sieci Żabka już po raz drugi. Z opinii naszych stażystów wynika, że doświadczenie jakie zdobyli będzie bardzo pomocne w ich dalszym rozwoju zawodowym. Cenimy sobie współpracę z firmą Żabka Polska, której Franczyzobiorcy wykazali olbrzymie zaangażowanie i profesjonalne podejście do realizacji naszego przedsięwzięcia. Dzięki partnerstwu z dużą siecią handlową wspólnie stworzyliśmy przyjazne, profesjonalne środowisko do rozwoju zawodowego młodzieży, która z przyczyn losowych może mieć trudności w odnalezieniu się na rynku pracy – mówi Anna Żelazowska-Kosiorek, koordynator projektu w Fundacji Samodzielni Robinsonowie.

Celem programu „Bezpieczny Staż” jest udzielenie wsparcia młodzieży z pieczy zastępczej (placówek/rodzin zastępczych), która z uwagi na swoją sytuację życiową, ma utrudniony start w dorosłe życie. Płatne staże realizowane w sklepach Żabka pozwalają na zdobycie doświadczeń zawodowych oraz poznanie pracy w handlu. Program realizowany jest według precyzyjnie zaplanowanego harmonogramu, pod opieką wytypowanych przez firmę mentorów – wieloletnich Franczyzobiorców Żabki. Podczas stażu opiekunowie dzielą się z młodzieżą wiedzą dotyczącą zarówno prowadzenia biznesu, jak i specyfiki pracy w sklepie. W tegorocznej edycji, odbywającej się na przełomie stycznia i lutego, Żabka Polska zapewniła możliwość odbycia kilkunastu takich staży.

Pierwsze doświadczenie w pracy może wiele nauczyć. Praca w sklepie to nie tylko sprzedaż, ale także codzienna praca z ludźmi – klientami i współpracownikami. Uważam, że staż w Żabce to szansa nie tylko na zdobycie pierwszego doświadczenia w pracy, ale także rozwój kompetencji społecznych – mówi Kamil Kiełbasa, Franczyzobiorca Żabki z Łodzi.

Ufundowane przez Żabkę staże odbywały się w wybranych sklepach sieci w Warszawie, Łodzi, Pilicy, Sieradzu, Szczecinie, Czerwionce-Leszczynach, Jastrzębiu Zdroju oraz Zawierciu. Podczas 80 godzin praktycznej nauki adepci programu „Bezpieczny Staż” dowiedzieli się m.in. jak obsługiwać kasę fiskalną, przyjmować dostawy, w jaki sposób skutecznie wdrażać standardy sieci oraz zarządzać sklepem franczyzowym.

Pilotażowe staże realizowane w sklepach Żabka w sierpniu ubiegłego roku pokazały jak ważne i wartościowe jest to doświadczenie zarówno dla młodzieży, jak i Franczyzobiorców Żabki. Odpowiadali oni nie tylko za przekazanie wartościowej wiedzy swoim podopiecznym dotyczącej pracy w handlu, ale także za rozwój ich naturalnych kompetencji sprzedażowych, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w przyszłości – komentuje Biuro Prasowe Żabka Polska. W ramach naszej strategii CSR wspieramy rozwój osobisty i edukację, zwłaszcza w obszarze handlu i prowadzenia biznesu.

Harmonogram każdego stażu ustalany był wspólnie ze stażystą, a nad realizacją programu, poza Franczyzobiorcą Żabki, czuwał opiekun Fundacji. Dodatkowe wsparcie odpowiedniej realizacji programu zapewnił stały monitoring przebiegu stażu w specjalnym serwisie i aplikacji online, zarówno przez stażystę, mentora jak i opiekuna delegowanego z ramienia Fundacji. Na zakończenie udziału w programie stażysta otrzymał opinię z miejsca pracy oraz rekomendacje, które mogą stać się podstawą do rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej w przyszłości.