Pelion wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Razem Mozemy Wiecej - druga edycja 2013Forum Odpowiedzialnego Biznesu już czwarty raz wyróżnia Grupę Pelion. W tej edycji raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012. Dobre Praktyki” Forum wyróżniło aż sześć dobrych praktyk z zakresu CSR Grupy Pelion. Tym samy Pelion z ilością zgłoszonych inicjatyw znalazł się w czołówce wyróżnionych przez FOB firm.

W tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. Zebrane w raporcie dobre praktyki CSR, czyli sprawdzone działania, programy lub projekty realizowane przez firmy zakwalifikowano w 7 obszarach: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki/aspekty pracownicze, środowisko naturalne, uczciwe praktyki rynkowe, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej.

Najwięcej dobrych praktyk firm wiąże się z zaangażowaniem społecznym i rozwojem społeczności lokalnych. W tym obszarze też Grupa Pelion zdobyła aż pięć wyróżnień.

Pierwsze wyróżnienie Pelion otrzymał za współorganizację Dnia Godności. Przedstawiciele Forum docenili fakt, że pracownicy Grupy Kapitałowej Pelion włączyli się w działania propagujące godność. Co roku w trzecią środę października spotykają się z młodzieżą w szkołach, by porozmawiać o godności. Do udziału w Dniu Godności firma zaprasza znane osoby z życia publicznego, które dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym. W organizacji Dnia Godności w 2012 roku wzięły udział trzy szkoły, a w nich 150 uczniów.

Kolejne wyróżnienie w tej samej kategorii Grupa otrzymała za inicjatywę I Ty możesz zostać Św. Mikołajem. Okres przedświąteczny jest jak zwykle czasem, gdy większość firm stara się spełnić dziecięce marzenia. W tym zaszczytnym gronie znajduje się również Pelion. Pracownicy Grupy we współpracy z Fundacją Dbam o Zdrowie (fundacja korporacyjna) starają się odpowiedzieć na potrzeby dzieci i rodzin – podopiecznych fundacji – wyrażone w listach pisanych przez dzieci do Mikołaja.

Następna wyróżniona inicjatywa to realizowany przez Fundację Dbam o Zdrowie projekt, konkurs grantowy – Razem Możemy Więcej! Celem projektu jest nawiązanie współpracy z innymi organizacjami w celu większej i szerszej pomocy osobom chorym, starszym, ubogim lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt ma projekty niwelować bariery w dostępie do leków. Podczas tegorocznej, drugiej edycji konkursu Fundacja Dbam o Zdrowie przyznała grany o łącznej wartości 1,4 mln zł.

Czwarta inicjatywa wyróżniona przez FOB to akcja Samotna mamo nie jesteś sama. Ośrodków dla samotnych matek nie stać na zapewnienie całkowitej pomocy swoim podopiecznym zwłaszcza w zakupie leków, dlatego Pelion poprzez swoją Fundację Dbam o Zdrowie objęła pomocą 16 domów samotnej matki oraz placówek, które udzielają im pomocy.

Ostatnie wyróżnienie z obszaru „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych” Grupa Pelion otrzymała z organizację imprezy Łódź Maraton Dbam o Zdrowie. Eksperci FOB mają świadomość, że imprezy sportowe są szczególną formą akcji charytatywnych. Łączą one potrzebę samodoskonalenia, osiągania celów, mierzenia się z samym sobą wraz potrzebą bycia pomocnym i angażowania się na rzecz innych. Od 2011 roku Grupa Kapitałowa Pelion organizuje Łódź Maraton Dbam o Zdrowie. To wydarzenie jest połączeniem imprezy sportowej z nowoczesną charytatywnością.

Pelion został także wyróżniony w obszarze „środowisko” za projekt Eko Projekt Pelion. W ramach tego projektu zawiązał się w firmie Eko Zespół, który był oddolną inicjatywą grupy osób z różnych działów. Spotkania grupy, podczas których powstają nowe inicjatywy i pomysły, odbywają się raz w miesiącu. Firma prowadzi segregację baterii oraz tonerów. Opracowane zostały humorystyczne naklejki zachęcające do oszczędzania wody, energii oraz papieru. Są one wywieszone przy kserokopiarkach, w łazienkach oraz kuchniach. Na elektronicznej tablicy ogłoszeń zamieszczane są porady ekologiczne. W firmie pracownicy biorą udział m.in. w Dniu bez Samochodu oraz carpoolingu.

Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, że Grupa Pelion jest jedyną firmą z woj. łódzkiego, której praktyki są opisane w Raporcie, a dla przykładu w woj. mazowieckim zostały opisane aż 63 firmy.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2012. Dobre Praktyki to doroczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca podsumowaniem zaangażowania firm w Polsce w realizację zasad odpowiedzialnego biznesu oraz przeglądem innych inicjatyw związanym z CSR w danym roku. Pierwszy Raport analizował rok 2002, a w 2010 roku opublikowano jego dziewiątą edycję.

Główny trzon Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce” stanowią dobre praktyki biznesowe, prezentowane w podziale na 7 obszarów zgodnych ze standardem ISO 26000: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. W publikacji znajdują się również artykuły ekspertów, komentujące ważne wydarzenia i CSRowe trendy w podsumowywanym roku. Stałym elementem Raportu jest również przegląd prasy, który zawiera wycinki artykułów poświęconych CSR opublikowanych w polskiej prasie oraz kalendarium wydarzeń, stanowiące spis najważniejszych konferencji, spotkań, debat, akcji, konkursów i innych inicjatyw podejmujących zagadnienia CSR, zawierające również informacje o wydanych w danym roku raportach i badaniach związanych z tematem.

Źródło: Pelion