Fiege w koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

FiegeFirma logistyczna Fiege Sp. z o.o. dołączyła do koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Projekt ma celu promocję dobrych praktyk oraz podnoszenie standardów procesów rekrutacyjnych.

Koalicja to inicjatywa będąca efektem współpracy eRecruitment Solutions oraz firm partnerskich, zrzeszająca firmy deklarujące przestrzeganie zasad, które zostały opisane w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji. Przyjazna rekrutacja, polegająca na profesjonalnym, rzetelnym udzielaniu informacji, zaangażowaniu w procesy rekrutacyjne, dbaniu o bezpieczeństwo i poufność danych oraz trosce o stałe podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania procesami rekrutacyjnymi to najważniejsze z postulatów zawarte w Kodeksie.

Badania przeprowadzone przez amerykańską firmę StartWire pokazują, że odpowiednia komunikacja z rekrutowanymi osobami ma ogromny wpływ na postrzeganie firmy i jej wizerunek pracodawcy.

Spośród ponad 2000 ankiet przeprowadzonych wśród osób biorących udział w rekrutacjach, aż 77% ankietowanych, którzy nie otrzymali odpowiedzi na swoją aplikację zmieniło opinię o firmie na negatywną, a 58% przyznało, że raczej nie kupi produktu czy usługi firmy, która nie zareagowała na ich zgłoszenie.

– Przystąpienie do koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji jest potwierdzeniem wysokich standardów rekrutacji w FIEGE. Dbanie o odpowiednią komunikację z kandydatami, zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych oraz prawidłowego przebiegu informacji jest nieodłącznym elementem przeprowadzanych przez naszą firmę rekrutacji. Wszystkie nasze działania zmierzają do pokazania pełnego wizerunku firmy Fiege – skupionej nie tylko na rozwoju biznesu, ale dbającej również o komfort swoich Pracowników, oraz o percepcję wśród kandydatów biorących udział w rekrutacjach. Wierzę, że pozwoli nam to na zatrudnianie doświadczonych, zmotywowanych i pełnych chęci do pracy pracowników – mówi Piotr Kohmann, dyrektor generalny FIEGE Sp. z o.o.

Źródło: Fiege.