Fabryka Konica Minolta z „zielonym” certyfikatem drugiego stopnia

Produkcyjna spółka zależna Konica Minolta w Wuxi (Konica Minolta Business Technologies (WUXI) Co., Ltd.) otrzymała certyfikat drugiego stopnia Green Factory Certification System. Obiekt w Wuxi jest pierwszym z zakładów produkcyjnych Business Technologies Konica Minolta na świecie, który uzyskał ten stopień certyfikacji.
konicaKonica Minolta stosuje System Certyfikacji Zielonych Fabryk od stycznia 2010 r. Jest to jeden z kluczowych elementów, który ma umożliwić realizację celów określonych w ramach Śródterminowego Planu Środowiskowego 2015. Zgodnie z założeniami do roku finansowego 2015 szereg określonych w nim celów ma zostać wprowadzonych na kolejny, drugi poziom realizacji. Dotyczy to wszystkich obszarów zielonej polityki firmy: zapobieganiu globalnemu ociepleniu, wspieraniu społeczeństwa nastawionego na recykling, zmniejszaniu ryzyka związanego z substancjami chemicznymi, przywracaniu i zachowywaniu różnorodności biologicznej. Zakłady produkcyjne należące do Konica Minolta pracują nad osiągnięciem kryteriów umożliwiających otrzymanie certyfikatu drugiego stopnia. Z uzyskaniem tego statusu wiąże się znaczne zmniejszenie emisji CO², ilości odpadów usuwanych z fabryk i odpadów ropopochodnych. Ponadto fabryki muszą spełniać wymogi oparte na wytycznych obejmujących około 250 pozycji dotyczących procesu wdrażania inicjatyw.

Fabryka w Wuxi od 2012 r. wprowadziła szereg rozwiązań prowadzących do wzrostu produktywności. Do oceny tego elementu zaczęto wykorzystywać metodę “Analizy skuteczności inżynierii przemysłowej (IE)”. Dzięki temu możliwe było ograniczenie czasu produkcji i zajmowanej powierzchni. Pozwoliło to na zmniejszenie zużycia energii (m.in. dzięki mniejszemu użytkowaniu klimatyzacji i oświetlenia).

Zastosowanie zasady 3R (Reduce (ogranicz), Reuse (użyj ponownie), Recycle (recykluj) oraz pozostałe działania podjęte w Wuxi poskutkowały obniżeniem emisji CO2 o 38% , ilości odpadów ropopochodnych (o 60%*) oraz ilość odpadów usuwanych z zakładu (o 65%* ) w porównaniu ze stanem wyjściowym w roku finansowym 2007 r.