Enea zatrudni osoby z niepełnosprawnościami

wózek inwalidzki
fot. Pixabay.com

Enea przystąpiła do pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Praca – Integracja”. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długoterminowe bezrobocie.

Enea i PFRON podpisały porozumienie, które jest deklaracją współpracy przy aktywizowaniu zawodowym osób niepełnosprawnych. Firmy Enea S.A., Enea Operator, Enea Centrum, Enea Wytwarzanie i Enea Połaniec, przy udziale podmiotów zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, przygotują ofertę zatrudnienia dla pracowników z tej grupy.

– Osoby niepełnosprawne są takimi samymi obywatelami jak wszyscy inni, mają takie same prawa, natomiast realizacja tych praw, możliwość korzystania z nich jest często ograniczona. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby te osoby mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, żeby czuły się potrzebne i żeby wokół nich budować świat przyjazny i rozumiejący ich potrzeby i ich funkcjonowanie. Mamy dziś wyraźny spadek bezrobocia w Polsce, jest to więc szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że Enea dołącza do grona przedsiębiorstw przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnieniu – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu „Praca – Integracja” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a misja została zdefiniowana jako stworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy Funduszem, Pracodawcą i organizacją pozarządową, która towarzyszy osobie niepełnosprawnej by skutecznie mogła rozpocząć i kontynuować swoją aktywność zawodową.

– Projekt „Aktywni Plus” umożliwia osobom z niepełnosprawnościami nie tylko rozwój zawodowy, ale też daje możliwości zbudowania relacji, podejmowania nowych, odważnych i inspirujących wyzwań. To kompleksowe rozwiązanie dedykowane zarówno osobom, które dopiero wchodzą na rynek pracy, jak i tym, które mają już doświadczenie w pracy zawodowej. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy szerokie grono podmiotów, wśród których znalazły się uczelnie (program „Absolwent”), organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (program „Stabilne zatrudnienie”), a także i biznes (program „Praca-Integracja”) – wyjaśnia Marlena Maląg, prezes PFRON.

W Grupie Enea, wyłączając LW Bogdankę, pracują już 162 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wśród nich są osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, elektromonterskich czy mistrzowskich. Enea zapewnia tym pracownikom w zależności od stopnia niepełnosprawności krótszy czas pracy, czy dodatkowy urlop. W trosce o niepełnosprawnych pracowników firma podejmuje wiele działań by zapewnić im jak najbardziej optymalne warunki pracy.