Co czwarty naukowiec i inżynier w Europie to kobieta

Magdalena Puzio, studentka Politechniki Warszawskiej na kierunku na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, absolwentka programu ADAMED SmartUP.

– Marzę, by coraz więcej dziewcząt zainteresowanych inżynierią, miało odwagę i determinację podążać za swoją pasją – mówi Magdalena Puzio, studentka Politechniki Warszawskiej na kierunku na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka, absolwentka programu ADAMED SmartUP.

23 czerwca obchodzony był jako Dzień Kobiet w Inżynierii, który dziesięć lat temu grupa Women’s Engineering Society z Wielkiej Brytanii ustanowiła po to, aby zwiększyć widoczność kobiet w zdominowanym przez mężczyzn środowisku inżynieryjnym. Dzień Kobiet w Inżynierii już minął, jednak zawsze warto ukazać kilka interesujących danych.

Na tle innych państw Polska może pochwalić się wysokim odsetkiem kobiet wśród naukowców i inżynierów (49 proc.) Według raportu UNESCO daleko za nami znalazły się takie potęgi inżynieryjne jak Wielka Brytania, Australia czy USA. Udział pań w gronie absolwentów i absolwentek kierunków inżynieryjnych wynosi w tych krajach odpowiednio: 23,5 proc., 23,2 proc. i 20,4 proc.[1] Mimo postępujących pozytywnych zmian, to branża, w której wciąż dominują mężczyźni. Z badań Bergman Engineering wynika, że zatrudnienie kobiet na stanowiskach inżynierskich w największych przedsiębiorstwach w Polsce wynosi tylko 16 proc.

„Syndrom oszusta”, czyli nadmierny perfekcjonizm wśród kobiet

Ubiegłoroczne badanie Fundacji Adamed dowodzi, że co trzecia uczennica szkoły średniej wierzy, że nie ma żadnych predyspozycji do nauk ścisłych[2]. Dziewczęta częściej niż chłopcy zniechęcają się do nauki, gdy osiągają słabe wyniki (34 proc. vs. 20 proc. wskazań) lub gdy obserwują, że inni radzą sobie lepiej (22 proc. vs. 12 proc.). Jednocześnie 1/3 respondentek deklaruje, że w przyszłości zależy im na wykonywaniu prestiżowego zawodu, a aż dwa razy więcej badanych uczennic przyznaje, że do naukowego rozwoju napędza je chęć bycia najlepszą i to absolutnie we wszystkim (20 proc. vs. 10 proc.). Ponadto, dziewczęta częściej niż chłopców motywuje strach przed zawiedzeniem samej siebie (26 proc. vs. 15 proc.). Wyniki badania nie pozostawiają więc złudzeń, że sposób myślenia zakorzeniony w dzieciństwie może przekładać się na późniejsze życie zawodowe kobiet.

Jak pokazują opinie rekruterów, kobiety często dotyka „syndrom oszustki” – wątpimy w swoje możliwości, w bycie adekwatnymi osobami na dane stanowisko, chociaż mamy kompetencje oraz osiągnięcia zawodowe. Kobiety także bardziej obawiają się porażek. Ponadto, mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności i sukcesów. Marzę, by dziewczęta zainteresowane inżynierią miały odwagę podążać za swoją pasją, a środowisko w jakim żyją i uczą się, było dla nich wsparciem oraz motywacją – tłumaczy Magdalena Puzio.

Umiejętności zależne od płci?

W naszej kulturze wciąż obowiązuje przekonanie, że kobiety mają bardziej humanistyczny, artystyczny umysł, a mężczyźni są bardziej predestynowani do ścisłych kierunków. Jednak prace autorstwa prof. Paoli Sapienzy z Northwestern University w amerykańskim Evanston zanegowały powyższą teorię. Badania objęły prawie 300 tys. 15-latków z 40 krajów, którzy poddani zostali standaryzowanym testom umiejętności matematycznych. Tym razem, pod lupę wzięto także wskaźnik pomiaru równości płci, czyli tzw. Gender Gap Index. Wnioski? W państwach takich jak Szwecja, gdzie kobiety mają silną pozycję społeczną, płeć uczniów nie miała znaczenia. W matematycznych testach chłopcy i dziewczęta wypadli podobnie. Inaczej sytuacja wyglądała w krajach, które według indeksu plasowały się najniżej. Przykładowo, uczennice w Turcji otrzymały średnio 23 punkty mniej niż ich koledzy.[3]

  W inżynierii trzeba mieć otwarty umysł, by pamiętać o każdym czynniku wpływającym na zjawisko. Ważna jest też sprawność matematyczna oraz cierpliwość, bo projekt inżyniera wymaga wielu iteracji, zanim osiągnie swój ostateczny kształt – podkreśla Magdalena Puzio. – Część z tych cech pamiętam już u siebie we wczesnym dzieciństwie. Rozkładałam tory kolejowe w pokoju, budowałam domy z klocków, a nawet rampy dla nakręcanego samochodu LEGO. Uwielbiałam składać techniczne zestawy z elementami ruchomymi i obrotowymi. W szkole podstawowej zainteresowałam się lotnictwem. Jednak decydujący wpływ na moją pasję miał obóz ADAMED SmartUP. Utwierdził mnie w przekonaniu, że inżynieria to moja silna strona, a dziewcząt takich jak ja jest coraz więcej. Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii to nasze święto – dodaje.

Program edukacyjno-stypendialny ADAMED SmartUP oferuje młodzieży w wieku 14-18 lat dostęp do zajęć z pełnymi pasji ekspertami, zaplecza laboratoryjnego najlepszych polskich uczelni oraz inspirującego środowiska naukowego.

W ramach ubiegłorocznego badania Fundacji Adamed, zapytaliśmy uczniów, co zachęciłoby ich do spróbowania swoich sił w karierze z obszarów STEM. Dziewczęta częściej niż chłopcy wymieniały dostęp do narzędzi edukacyjnych, np. laboratorium – taką potrzebę zgłosiło aż 72 proc. respondentek. 60 proc. ankietowanych stwierdziło również, że pomocne mogą być specjalne programy edukacyjne, oferujące ciekawe formy uczenia. Dokładnie to robimy w ramach programu ADAMED SmartUP – wspieramy uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi w rozwoju ich potencjału – zaznacza Katarzyna Dubno, członkini zarządu Fundacji Adamed.

Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii został zapoczątkowany w 2014 r. przez Women’s Engineering Society, stowarzyszenie kobiet-inżynierów utworzone ponad 100 lat temu w Londynie. Święto jest częścią kampanii mającej celu popularyzację widoku kobiety we wciąż stereotypowo męskim świecie inżynierii.

Przeczytaj też https://raportcsr.pl/adamed-pharma-partnerem-raportu-ochrona-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-w-polsce/

Fundacja Adamed od 10 lat prowadzi aktywności na rzecz wspierania nauki oraz współpracy ze środowiskiem naukowym. Celem jej stworzenia była potrzeba wspierania rozwoju utalentowanej młodzieży oraz popularyzowania nauk ścisłych i przyrodniczych. Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny i biotechnologiczny, jak również wzmacnia współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach.

Głównym programem realizowanym przez Fundację Adamed jest program stypendialny ADAMED SmartUP, którego celem jest wsparcie najzdolniejszych młodych osób w ich rozwoju naukowym. Najnowszym projektem Fundacji jest Wspierająca Szkoła. To pierwszy w Polsce kompleksowy program dotyczący zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W jego ramach nauczyciele, pedagodzy, rodzice oraz uczniowie nabywają wiedzę, umiejętności oraz otrzymują odpowiednie narzędzia, by budować dobrostan psychiczny najmłodszych.

[1] https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/dlaczego-kobiety-powinny-pracowac-w-inzynierii/

[2] Badanie przeprowadzone metodą CAWI przez SW Research na zlecenie Fundacji Adamed w dniach 12.06-23.06.2023 r. na ogólnopolskiej próbie 336 uczniów liceów i techników.

[3] https://www.rp.pl/nauka/art16113551-umysl-scisly-nie-ma-plci