ENEA opublikowała raport CSR

Grupa Kapitałowa ENEA opublikowała raport CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) za rok 2012. Dokument powstał wg najnowszego, międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI G4, na poziomie aplikacji „Core”. Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami standardu: uwzględniania Interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności.  Dotąd tylko dwie firmy w Polsce przygotowały swoje raporty pozafinansowe zgodnie z tymi wytycznymi.

“Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2012” zawiera informacje o relacjach firmy z jej kluczowymi Interesariuszami. Opisuje skalę i charakter wpływu działalności Grupy na otoczenie społeczne oraz realizowane i planowane przez nią inwestycje na rzecz ochrony środowiska. W rozdziale dedykowanym Klientom omówiony jest charakter wdrażanych zmian systemowych, które mają wpływ na jakość ich obsługi i poziom satysfakcji.

Ważne było dla nas, żeby przygotować raport zgodnie z ogłoszonymi w maju w Amsterdamie, najnowszymi, międzynarodowymi wytycznymi raportowania CSR: GRI G4. Udało się nam sprostać temu ambitnemu zadaniu, jako jednej z dwóch polskich firm – mówi Olga Fasiecka, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej  w ENEA S.A.

W  proces raportowania zostali zaangażowani specjaliści ze spółek Grupy Kapitałowej ENEA oraz Interesariusze zewnętrzni. Treść raportu jest dostępna online na dedykowanej, interaktywnej stronie: http://raportcsr.enea.pl.

Standard GRI G4 powoduje, że Interesariusze otrzymują krótkie, zwięzłe i najważniejsze informacje dotyczące podjętych przez firmę działań. Dla ich wygody, większej dostępności oraz zgodnie z proekologicznym podejściem, raport wydaliśmy wyłącznie w wersji elektronicznej – dodaje Joanna Maderska, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w ENEA S.A.

Dzięki transparentnie publikowanym w raportach CSR danym pozafinansowym, ENEA S.A. od 2 lat znajduje się w elicie najlepszych w swojej branży. W opublikowanym w październiku br. badaniu “Analiza ESG spółek w Polsce”, organizowanym m.in. przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, firma znalazła się w TOP30 spółek giełdowych i wśród trzech najlepszych spółek w międzynarodowej kategorii “spółki użyteczności publicznej”, które ujawniają dane dotyczące wpływu firmy na środowisko, społeczność i ład korporacyjny.