Elektromobilność. Znamy szczegóły finansowe programu wsparcia budowy sieci punktów ładowania

fot. Pixabay.com

W Polsce w ramach rozwoju elektromobilności będzie mogła powstać sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zaakceptowała program priorytetowy. Kilka dni wcześniej zgodę na program wydała Komisja Europejska.

Zatem czas na realizację programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który został przygotowany w NFOŚiGW w celu upowszechnienia w Polsce transportu zeroemisyjnego.

Chodzi o wsparcie finansowe od NFOŚiGW w całym kraju gęstej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz kilkudziesięciu stacji tankowania wodoru. 

CZYTAJ TEŻ: Samochody użytkowe z napędem elektrycznym wciąż w mniejszości

Szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach dofinansowania NFOŚiGW:

  • budowa stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania
  • utworzenie punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania
  • budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW
  • przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW
  • budowa lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru

Budżet na dofinansowanie wspomnianych inwestycji w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie łącznie do  870 mln zł, przy czym największe kwoty (po 315 mln zł) zostaną skierowane na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem samochodów elektrycznych.

70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne.

Do 100 mln zł wesprze przedsięwzięcia polegające na tworzeniu od podstaw lub modernizacji ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie z NFOŚiGW?

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • przedsiębiorcy spółdzielnie
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • rolnicy indywidualni

Program ma być realizowany w latach 2021-2028, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r.

Do uruchomienia programu brakuje już tylko rozporządzania Ministra Klimatu i Środowiska.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl