Gala Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Gala Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju odbędzie się 4 listopada 2021 w godz. 14.00 – 17.00. Organizatorami konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma Deloitte. Partnerem gali jest firma Santander Bank Polska. W ramach wydarzenia odbędzie się także ogłoszenie laureatów Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

 

Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju (dawniej Konkurs Raporty Społeczne) organizowany jest od 15 lat. Co roku nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Podczas gali poznamy laureatów w następujących kategoriach:

  • najlepszy raport zintegrowany,
  • najlepszy raport zrównoważonego rozwoju,
  • najlepszy debiut,
  • nagroda internautów,
  • nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • nagroda Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu co dwa lata przyznaje osobom z biznesu i środowiska okołobiznesowego, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniały się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne. Osoby te wyróżniają się staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie.

Ramowy plan Gali:

14.00 Otwarcie i powitanie przez organizatorów i patronów

14.30 Wręczenie nagród „Ludzie, którzy zmieniają biznes” i wystąpienie zaproszonych gości

15.45 Raportowanie czy ujawnianie – jaka jest przyszłość raportowania niefinansowego? – dyskusja

16.30 Ogłoszenie wyników Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju

17.00 Zakończenie Gali

Więcej: facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu