Dziś Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

6 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych, mający przypominać o niebotycznych stratach środowiskowych które tworzą konflikty zbrojne.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict) jest międzynarodowym świętem obchodzonym corocznie 6 listopada. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 5 listopada 2001 roku (rezolucja A/RES/56/4) z inicjatywy Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, (United Nations Environment Programme, UNEP).

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństw na fakt, że środowisko przyrodnicze nadal jest wśród ofiar wojen i konfliktów zbrojnych, w wyniku których zaburzone zostają zasoby naturalne na długi czas po ich ustaniu.

Program Środowiskowy ONZ zawiera rezolucje z lat 2016 i 2017, dzięki którym opracowano plany monitorowania zniszczeń i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego na terenach powojennych do roku 2030.

Gigantyczne zniszczenia środowiska naturalnego to zarówno niezliczone pożary i tratowanie na wielką skalę zasobów przyrodniczych, jak i ogromne emisje gazów cieplarnianych przez używanie różnorodnego sprzętu wojennego i uzbrojenia. Straty te katastrofalnie wpływają na całokształt gospodarek krajów dotkniętych wojną, a tym samym przede wszystkim na ich mieszkańców.

O środowiskowych skutkach chociażby agresji Rosji przeciwko Ukrainie RaportCSR.pl pisał parokrotnie przytaczając opinie ekspertów. Przykładowe publikacje można przeczytać TUTAJ oraz TUTAJ. Na świecie jednak pojawiają się nowe, duże ogniska konfliktów, których przykładem jest rozpętana przez terrorystyczną organizację Hamas wojna na Bliskim Wschodzie.