WEI: Rosja i ekologiczne zabójstwo na Ukrainie

Ukraińskie ministerstwo środowiska ogłosiło, że wojna dotknęła około jednej trzeciej rezerw naturalnych Ukrainy – informuje Warsaw Enterprise Institute (WEI).

Eksperci twierdzą, że szkody w ukraińskiej przyrodzie spowodowane przez rosyjskie siły zbrojne osiągnęły 396 mld hrywien (UAH), czyli ok. 10,7 mld dolarów amerykańskich. W tym zanieczyszczenie powietrza oceniono na 176 mld UAH, zasobów wodnych na 106,3 mld UAH, a gleby – na 8,8 mld UAH. W sumie, pół roku po wybuchu inwazji na Ukrainę, ministerstwo środowiska zarejestrowało ponad 2 tys. przypadków szkód środowiskowych spowodowanych przez rosyjską agresję.

Ministerstwo oświadczyło, że zarejestrowało wszystkie przestępstwa okupantów wyrządzone środowisku i chce, „aby oni [Rosjanie] w pełni zapłacili za to, co zrobili narodowi ukraińskiemu”.

Na terytorium Ukrainy znajduje się 35 proc. różnorodności biologicznej Europy. Istnieje 70 000 rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które zamieszkują Ukrainę. Eksperci twierdzą, że wojna dotknęła około jednej trzeciej rezerw naturalnych Ukrainy.

Jewhen Chlobystow, doktor nauk ekonomicznych, profesor, ekspert w dziedzinie ekonomii środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego tłumaczył: Obecnie pracuję jako członek centrali Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, której celem było określenie szkód wyrządzonych w środowisku przez wojnę. Wraz z moimi kolegami doszliśmy do wniosku, że nasz wróg celowo i stale niszczy nasze środowisko i nasze unikalne ekosystemy. Wojna jeszcze się nie skończyła, więc są to tylko wstępne oceny Ministerstwa Ekologii Ukrainy – powiedział.

Jestem pewien, że po zakończeniu wojny zobaczymy prawdziwą skalę zniszczeń. Zagrożenia dla mórz Czarnego i Azowskiego są bardzo poważne. Obecnie nie wiemy, jak wygląda sytuacja z florą i fauną morską, ponieważ nie mamy możliwości prowadzenia tam badań. Jeśli chodzi o rzeki płynące w obszarach, gdzie toczą się działania wojenne, sytuacja jest bardzo krytyczna. Teraz nawet nie śmiem komentować, jak duże jest zanieczyszczenie i ile różnego rodzaju toksyn znajduje się w tych rzekach. Po zakończeniu wojny będziemy mogli częściowo przywrócić środowisko naturalne do odpowiedniego poziomu. Jednak niektóre straty będą nieodwracalne. Są to nasze unikalne gatunki roślin i zwierząt, nasza czarna ziemia, której powstawanie trwało miliony lat – dodał prof. Chlobystow.

Źródło: WEI