Co drugie przedsiębiorstwo intensywnie korzystające z technologii cyfrowych ma trudność ze znalezieniem pracowników o dobrych umiejętnościach informatycznych

Jak wynika z raportu organizacji Public First „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” przygotowanym na zlecenie Amazon Web Services (AWS) 77 procent Polaków uważa za ważną naukę programowania u dziecka, 69 proc. chce, aby dziecko nauczyło się tworzyć własną stronę internetową, a 54 proc. – aby dziecko nauczyło się budować model uczenia maszynowego.

Raport „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” przedstawia stan przygotowania Polski oraz innych krajów UE do realizacji celów Dekady Cyfrowej. Zgodnie z założeniami unijnej strategii do 2030 roku odsetek populacji z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi powinien wynieść 80 proc.

Pomimo tego, że większość Europejczyków posiada podstawowe kompetencje cyfrowe, to między poszczególnymi krajami utrzymują się znaczne różnice. Odsetek ludności posiadającej przynajmniej podstawowe umiejętności w tym zakresie waha się od 29 proc. do 79 proc.

Polska utrzymuje się mniej więcej w połowie unijnej stawki z wynikiem ponad 44 proc. Jednocześnie – jak pokazuje raport organizacji Public First „Wykorzystanie cyfrowego potencjału Polski” przeprowadzonym na zlecenie AWS – 77 proc. przedsiębiorstw ogółem i 95 proc. przedsiębiorstw intensywnie wykorzystujących technologie cyfrowe, wskazały umiejętności cyfrowe jako ważne lub niezbędne.

W odpowiedzi na pytanie o to, które cyfrowe umiejętności są ważne dla przeciętnego pracownika, badani najczęściej wskazywali na wykonywanie kopii zapasowej danych (65 proc.) oraz umiejętność udostępniania i współużytkowania dokumentów online (po 63 proc.).

Przedsiębiorstwa bardziej intensywnie korzystające z technologii cyfrowych dość często do tego zestawienia dodawały analizę danych, tworzenie albo aktualizację strony internetowej, programowanie podstawowych aplikacji (odpowiednio 48, 46 i 25 proc.).

Jak się okazuje, pracodawcy dużo częściej niż pracownicy uznawali za istotne umiejętności pracowników odnoszące się do mediów społecznościowych, zarówno na poziomie zarządzania profilami (52 proc. wobec 35 proc.), jak i odpowiedzialnego publikowania treści (53 proc. wobec 40 proc.).

W ciągu ostatnich pięciu lat ogólny wskaźnik rozpowszechnienia podstawowych umiejętności cyfrowych wzrósł jedynie o 4,4 punktu procentowego. Zbyt powolny wzrost jest odnotowywany również w odsetku kobiet wśród specjalistów ICT w Polsce – od 2016 roku udział ten wzrósł o zaledwie 1,4 punktu procentowego. Tymczasem celem jest zatrudnianie w tym sektorze w Europie tyle samo osób obojga płci.

– Co drugie przedsiębiorstwo intensywnie korzystające z technologii cyfrowych ma trudność ze znalezieniem pracowników o dobrych umiejętnościach informatycznych, a co czwarte z tego powodu odczuło spowolnienie wzrostu, zwiększenie kosztów lub spowolnienie rozwoju nowych technologii. Jednocześnie, wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaledwie jedno na dziesięć zatrudnia ICT, naukowca lub programistę – mówi Tomasz Stachlewski, CEE Senior Solutions Architecture Manager w AWS.

AWS ogłosił, że do 2025 roku przeszkoli bezpłatnie 29 milionów ludzi na całym świecie w zakresie technologii cloud computing. Z kursów będzie można korzystać również w Polsce, zarówno online, jak i podczas wydarzeń stacjonarnych.

Pierwsze z nich to AWS Pop-up Hub Warsaw, które odbędzie się w dniach 10-14 października w Centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci AWS podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno podczas praktycznych warsztatów, jak i merytorycznych wystąpień. Dostępne będą sesje szkoleniowe i certyfikacyjne AWS. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja jest dostępna pod linkiem: https://aws.amazon.com/events/pop-up-hub/poland/.