Działania CSR traktujemy jako naszą misję

O działaniach podejmowanych przez SAS Institute Polska w obszarze CSR rozmawiamy z Marketing Manager Grupy, Iwoną Szylar – Grząką. 

Jakie działania w obszarze CSR podejmuje SAS Institute Polska?
W naszej firmie badania z zakresu CSR prowadzone są w ramach programu Curriculum Pathways. Jest to program skierowany do szkół średnich, wykorzystujący naszą najsilniejszą stronę, czyli nowoczesne technologie. To dr James Goodnight, założyciel, właściciel i CEO SAS Institute Inc. zdecydował, że edukacja będzie głównym beneficjentem prospołecznych działań prowadzonych przez SAS Institute.

W tej chwili kilkadziesiąt szkół korzysta z naszej bezpłatnej platformy edukacyjnej zawierającej multimedialne i interaktywne materiały dydaktyczne z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia czy historia. Wszystkie treści dostępne są w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie, przyswajając wiedzę, doskonalą równocześnie znajomość języka angielskiego.

Jakie korzyści Państwa firmie przynosi działalność oświatowa?
U samych podstaw badań CSR prowadzonych w naszej firmie, ale też w filozofii działalności SAS Institute, są dwa kierunki. Jeden to działalność biznesowa, drugi – to dawanie czegoś od siebie społeczeństwu. Nie chodzi nam o odnoszenie korzyści, na przykład o wzmocnienie wizerunku. Działalność oświatowa nie jest częścią Public Relations. Ona wynika z założeń i misji SAS Institute, które określił i które wdraża twórca firmy.

Czy planują Państwo rozwój działań z zakresu CSR?
Zamierzamy głównie inwestować w dalszy rozwoju programu Curriculum Pathways. Na polskim rynku będziemy chcieli wzbogacić go o założenia edukacyjne dostosowane do rodzimych uwarunkowań, bo na razie program bazuje na założeniach rynku amerykańskiego. I to będzie podstawowy kierunek finansowania produktu.

Rozmawiał: Bogusław Mazur