Działania charytatywne a CSR

Według UN Global Compact główna różnica pomiędzy akcjami charytatywnymi a działaniami CSR firmy polega na odmiennej złożoności i kompleksowości wewnętrznych procesów mających miejsce w ramach realizacji działań. Prawidłowo prowadzony CSR stymuluje rozwój, implementację oraz rozpowszechnia odpowiedzialną i zrównoważoną politykę korporacyjną.

Firma podejmując wszelkie decyzje stara się pamiętać o szerokim spektrum działań: począwszy od przestrzegania praw człowieka (tak wewnątrz firmy jak i w ramach łańcucha dostaw), wspierania ochrony środowiska (poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii, stosowanie wyostrzonych zasad ochrony środowiska oraz dbanie o zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko zewnętrzne w ramach generowanych lub otrzymywanych usług) oraz dbanie o wyeliminowanie postaw korupcjogennych. Działania takie różnią się więc od akcji charytatywnej tym że są kompleksowe i wieloaspektowe i nie dotyczą (tak jak w przypadku akcji charytatywnych) jednego, wybranego zagadnienia.

Poza tym, podczas gdy działania charytatywne skierowane są zazwyczaj do konkretnej grupy odbiorców „na zewnątrz”, działania CSR to bardzo często proces wewnętrzny firmy, który ma na celu podniesienie jakości procesów zarządczych oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie. Działania CSR powinny być działaniami długofalowymi, które włączane są do strategii rozwoju firmy, a nie jednostkowymi akcjami. Poprzez raportowanie CSR firmy uświadamiają sobie, a następnie informują, o wpływie przedsiębiorstwa na otoczenie. Działania charytatywne i zaangażowanie społeczne firmy może być jednym z elementów strategii CSR, ale cała koncepcja ma znacznie szersze znaczenie.

Kamil Wyszkowski,
Dyrektor polskiego biura projektowego Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

 

Według UN Global Compact główna różnica pomiędzy akcjami charytatywnymi a działaniami CSR firmy polega na odmiennej złożoności i kompleksowości wewnętrznych procesów mających miejsce w ramach realizacji działań. Prawidłowo prowadzony  CSR stymuluje rozwój, implementację oraz rozpowszechnia odpowiedzialną i zrównoważoną politykę korporacyjną.