Dobry wiatr dotarł do Międzywodzia

elektrownia wiatrowa wiatraki

Dobry wiatr dotarł do Międzywodzia, niosąc ze sobą pogłębioną wiedzę o zrównoważonym rozwoju energetyki wiatrowej. Przez ostatnie dwa dni przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych z całej Polski uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Szkolenie pod nazwą „Wiatr zmian-ngo po zielonej stronie mocy” było częścią projektu „Dobry wiatr dla regionów”. Edukacyjna, całoroczna kampania, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma na celu w sposób rzetelny informować i edukować o energetyce wiatrowej.
Program dwudniowych warsztatów przedstawiał temat energetyki wiatrowej w szerokim spektrum zagadnień, poruszając najbardziej aktualne i nurtujące kwestie. Wpływ energetyki wiatrowej na krajobraz, kwestie akustyki, wymogi ornitologiczne, stabilność i integracja zmiennych OZE, cykl życia elektrowni wiatrowych oraz metodologie edukacyjne to tematy, które zostały przedstawione w ciągu dwóch dni przez specjalistów w swoich dziedzinach.

Drugiego dnia warsztatów odbyła się wizja terenowa na farmie wiatrowej Lake Ostrowo, która połączona została z zorganizowanymi dla uczestników pomiarami akustycznymi pod nadzorem dr inż. Jacka Szulczyka (Pracownia Akustyczno – Środowiskowa Eko-Pomiar). Dodatkową atrakcją było zaprezentowanie przez ornitologów z zespołu Clanga prof. Wysockiego (Uniwersytet Szczeciński) pracy i wyników pomiarów radaru ornitologicznego znajdującego się na terenie farmy.

Warsztaty dały zgromadzonym organizacjom możliwość zweryfikowania swojej wiedzy z autorytetami zajmującymi się dziedziną energetyki wiatrowej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) i dr Krzysztof Badora (Uniwersytet Opolski). Pozycja ciekawą, gdyż rzadko prezentowaną na tego typu warsztatach było wystąpienie Izabeli Kielichowskiej (GE Energy) o technicznych aspektach produkcji turbin, ich eksploatacji, a także demontażu i utylizacji komponentów. Krzysztof Prasałek (Wiceprezes EPA Sp. z o.o.) w swojej prezentacji o stabilności i integracji zmiennych OZE zarysował techniczne możliwości i przyszłość energetyki wiatrowej. Dużą aktywność uczestników wzbudziło wystąpienie dr inż. Patrycji Rogalskiej (Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi przy ZUT w Szczecinie). Zachęciła uczestników do zabawy połączonej z merytorycznym przekazem, ukazując aktywizujące metody nauczania o energetyce wiatrowej nawet najmłodszych odbiorców.

PSEW zaplanował na jesień intensywny program warsztatów i konferencji w ramach kampanii „Dobry wiatr dla regionów”. Już od września zainteresowani z szerokiej grupy odbiorczej projektu otrzymają możliwość uczestniczenia nieodpłatnie we wszystkich przygotowanych edukacyjnych spotkaniach.