Cyfrowy świat – również dla starszych

Szacuje się, że aż trzy czwarte Polaków powyżej 50. roku życia nie korzysta z Internetu. Szokujące dane? Szokują jeszcze bardziej, gdy dane te poda się w liczbach bezwzględnych: około 10 milionów osób. Z tej perspektywy widać, że walka z wykluczeniem cyfrowym to nie tylko nośne hasło, ale paląca potrzeba – szczególnie w odniesieniu do osób z omawianej grupy wiekowej. Działania w tym zakresie powinno podejmować nie tylko państwo, ale również operatorzy telekomunikacyjni. I to nie tylko dlatego, że leży to w ich interesie. Po prostu, dysponując odpowiednią wiedzą i zapleczem,  wypełniają ważną społeczną misję.

Aktywni po pięćdziesiątce

INEA – operator z Wielkopolski, znajdujący się w pierwszej piątce największych polskich operatorów telekomunikacyjnych – jesienią 2011 r. uruchomiła program „e-Aktywni 50+”. Partnerem została poznańska Akademia 50+.
Projekt skierowany jest do osób, które nie miały wcześniej dostępu do Internetu – sieć jest dla nich zagadką, a obawy przed korzystaniem z niej tylko pogłębiają cyfrowe wykluczenie. Eksperci, prowadzący kursy, przekonują przede wszystkim, że warto zrobić pierwszy krok, a komputer nie jest taki straszny, jak się wydaje… Po tym pierwszym kroku, związanym z obsługą komputera, przychodzi czas na następny a nie mniej ważny, czyli zasady korzystania z Internetu.
Czego dowiadują się uczestnicy kursów? Rzeczy, które dla nas, osób nie wyobrażających sobie funkcjonowania w odcięciu od Internetu, są codziennością. A więc – czym jest poczta elektroniczna, jakie daje możliwości i jak wysłać e-mail. Następna kwestia: w jaki sposób wyszukać potrzebne informacje w sieci i jak sprawnie poruszać się wśród olbrzymiej liczby informacji. Kursanci dowiadują się również, jak korzystać z portali społecznościowych oraz jak chronić komputer i dane przed zagrożeniami z sieci.
Nie brakuje również informacji o innym, również praktycznym wymiarze, na przykład robienie zakupów przez Internet. Dla wielu z nas ta forma zakupów to przede wszystkim wygoda i możliwość porównywania cen bez wychodzenia z domu. Dla starszych ludzi to nierzadko jedyna szansa na zakupy bez pomocy osób trzecich.

Chętnych nie brakuje

Kursy, organizowane przez spółkę INEA, prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu, w grupach liczących 8-12 osób. Wszyscy otrzymują specjalnie opracowane materiały. Całość kursu trwa dwadzieścia godzin. Opłata za kurs to symboliczna złotówka. Uczestnikiem projektu może być osoba, która ukończyła 50. rok życia, w której gospodarstwie domowym świadczone są usługi operatora – chyba że organizatorzy kursu w danej lokalizacji przyjęli inne kryteria uczestnictwa.
Zainteresowanie projektem jest bardzo duże – od jesieni 2011 roku udało się przeszkolić niemal 900 osób w Poznaniu i innych wielkopolskich miastach. A to jedynie kropla w morzu potrzeb. Pojawianie się kolejnych partnerów akcji i rozszerzanie projektu na kolejne miejscowości świadczy dobitnie o tym jak ważna i potrzebna jest to inicjatywa.

Autor: Violetta Józefczyk, pełnomocnik Zarządu INEA S.A. ds. jakości relacji z klientem