CSR to forma komunikacji biznesu z otoczeniem

O Społecznej odpowiedzialności biznesu i komunikacji rozmawiamy z Andrzejem J. Kozłowskim, prezesem zarządu spółki EmiTel – laureatem 36. edycji RaportuCSR.

 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu, brzmi dumnie. A jakie jest Wasze podejście? Czy CSR jest ważną składową polityki firmy?

Społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywa coraz większą rolę w każdej firmie. Już Henry Ford powiedział na początku XX wieku: “A business that makes nothing but money is a poor business.” (Biznes, który tylko robi pieniądze, to marny biznes). Raportowanie społeczne powinno być stałym elementem szerokiego systemu komunikowania się biznesu z otoczeniem. Dlatego miło mi jest poinformować, że EmiTel w tym roku po raz pierwszy przedstawił swój raport zaangażowania społecznego.

Teoretycznie firma współpracuje z nadawcami, więc Wasz bezpośredni kontakt z ludźmi jest ograniczony, co jednak nie przeszkadza Wam wspierać i pomagać lokalnym szkołom, a nawet remizom. Jak te działania przekładają się na działalność firmy?

Nasza firma jest w ciągłym kontakcie z lokalnymi społecznościami w całej Polsce. Do nas należą obiekty nadawcze, z których emitujemy sygnał telewizji i radia do widzów. Emitel buduje również obiekty wysokościowe dla operatorów komórkowych. Dlatego by dalej się rozwijać, a także kontynuować wdrożone już projekty cały czas dbamy o nasze otoczenie, nie tylko to społeczne, ale też środowisko naturalne. W celu zwiększania świadomości ekologicznej naszych  pracowników od roku 2017 prowadzimy kampanie informacyjne związane z ochroną środowiska, przeprowadzamy audyty energetyczne i zmodernizowaliśmy nasze nadajniki, wyposażając je m.in w energooszczędne systemy chłodzenia. EmiTel wsparł także Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego (gatunek chroniony – jeden z największych przedstawicieli  rodziny  ptaków  bekasowatych).

Należą Państwo do dużego, amerykańskiego funduszu. Czy czerpiecie wzorce z działań CSR z “centrali”? Nie ma co ukrywać, że definicja CSR w polskiej i amerykańskiej wersji jest zupełnie inna.

Tak, to prawda, czerpiemy również z amerykańskich wzorców. Amerykańskie pojmowanie CSR jest bardziej kompletne, ale nie możemy się dziwić – tam działania społeczne firm zaczęły się latach 30 XX wieku, tuż po wielkim kryzysie. U nas natomiast ta idea zaczęła funkcjonować stosunkowo niedawno, ale za to jest bardzo dynamiczna i dzięki wielu zwolennikom już na stałe wpisała się obowiązujący system zarządzania i planowania. Dla funduszu Alinda Capital Partners Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to stały element filozofii prowadzenia działalności biznesowej i dlatego fundusz silnie wspiera działania związane z CSR.

Czy prowadzicie też działania o charakterze CSR wewnątrz firmy, czy dobrze jest być pracownikiem firmy? Jakie korzyści są z tym związane?

Podejmujemy szereg inicjatyw mających na uwadze dobro naszych pracowników – w zakresie poszanowania praw, etyki i zasad bezpiecznej pracy – oraz wspierających pośrednio lub bezpośrednio naszych pracowników i ich bliskich. W 2017 r. EmiTel dołączył do grona Sygnatariuszy Wspierających Kartę Różnorodności. W ten sposób wyrażamy nasze poparcie dla idei różnorodności, która jest istotnym aspektem zarządzania oraz budowania nowoczesnej organizacji i przyjaznego dla wszystkich miejsca pracy. Dbałość  o  zdrowie  naszych pracowników  jest  jednym z  naszych  priorytetów.  Dlatego jako odpowiedzialny pracodawca zadbaliśmy by nasi pracownicy mogli korzystać z prywatnej opieki lekarskiej, która jest finansowana przez firmę. Rokrocznie organizujemy też szkolenia  z  zakresu  doskonalenia  techniki  jazdy  samochodem,  w  którym bierze  udział  kilkudziesięciu  pracowników,  którzy szczególnie dużo czasu pracy spędzają za kierownicą. Zawsze cieszymy się gdy powiększają się rodziny naszych pracowników i z tej okazji nowy rodzic otrzymuje upominek i kartkę z życzeniami od zarządu.