Ewa Małecka, Alior Bank: Rola banków w zielonej transformacji

Zielona transformacja to szerokie pojęcie. Dotyczy nie tylko spółek energetycznych, ale całej gospodarki, w tym zwiększenia wykorzystania energii, która pochodzi ze źródeł odnawialnych (OZE), czy zmniejszenia zużycia surowców i emisji CO2 – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Cały ten proces wymaga ogromnych nakładów finansowych. W obliczu tego wyzwania, banki mają nie tylko możliwość, ale i obowiązek wspierania inwestycji proekologicznych – pisze Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Z analizy firmy EY wynika, że nakłady konieczne na transformację energetyczną w Polsce do 2030 roku sięgną aż 600 mld zł. Fundusze unijne nie pokryją w całości tego zapotrzebowania, a niezbędna modernizacja krajowej energetyki przekroczy możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw. Szacuje się, że brakująca kwota to ok. 8 mld euro. To właśnie w tym miejscu sektor finansowy może mieć znaczący wpływ, oferując produkty i usługi, które pomogą wypełnić tę lukę.

Rosnące wsparcie dla zielonej transformacji

Banki mogą być też pośrednikami w dostarczaniu różnego rodzaju instrumentów pomocowych wspierających zieloną transformację. Bardzo istotne jest, aby pokazać potencjalnie zainteresowanym szeroką pulę dostępnych rozwiązań związanych nie tylko z OZE, ale również na przykład z termomodernizacją budynków. W Alior Banku systematycznie rozwijamy ofertę o produkty i usługi, które wspierają politykę ESG. Przedsiębiorstwa natomiast coraz chętniej realizują proekologiczne inwestycje, które mają na celu wzrost efektywności energetycznej i ograniczanie negatywnego wpływu ich biznesu na środowisko. Zauważamy również, że coraz więcej spółek decyduje się na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii przeznaczone na własne potrzeby.

Biznesmax Plus i Ekomax

Należy w tym miejscu wspomnieć o dwóch programach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są już dostępne i dystrybuowane m.in. przez Alior Bank. We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadziliśmy gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax, udzielane dzięki środkom z Funduszu Gwarancyjnego FENG. Oferują one gwarancję spłaty kredytu i możliwość uzyskania dotacji, które są kluczowe dla firm podczas realizowania ich zielonych inicjatyw.

Ekomax obejmuje kredyty inwestycyjne przeznaczane na finansowanie projektów, które poprawiają efektywność energetyczną, np. termomodernizację budynków. Z kolei gwarancja Biznesmax Plus dotyczy kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Obejmuje finansowanie inwestycji innowacyjnych, ekoinnowacyjnych oraz projektów związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstw.

Zielone oferty nie tylko dla firm

Warto jednak pamiętać, że nie tylko biznes jest adresatem takich programów. Są one kierowane też m.in. do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Podmioty te mogą pozyskać środki na realizację ekologicznych inwestycji, które docelowo przyniosą długofalowe oszczędności i jednocześnie wpisują się w działania ukierunkowane na ochronę klimatu.

W Alior Banku rozumiemy, że zielona transformacja to proces obejmujący całą gospodarkę. Dlatego współpracujemy z firmami takimi jak SADEKO, które opracowują innowacyjne technologie oczyszczania ścieków, czy CS Kompozyty, tworzące łodzie zasilane ogniwem wodorowym. Te przykłady pokazują, jak innowacyjne w skali globalnej, a jednocześnie proekologiczne potrafią być polskie firmy.

ESG to również społeczeństwo i zarządzanie

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia środowiskowa, ale również społeczna i zarządcza. Aktywnie wspieramy przedsiębiorstwa, które dążą do ekologicznych innowacji, ale także dbają o relacje z lokalną społecznością i stosują dobre praktyki korporacyjne. Dla nas dane finansowe to nie wszystko. Szczegółowo analizujemy profile poszczególnych podmiotów starających się o kredyt i dużo chętniej podejmujemy współpracę z biznesami, które na pierwszym miejscu stawiają ekologię i zrównoważony rozwój.

Przykładem w tym zakresie może być firma Handlopex, która prowadzi biznes od ponad trzech dekad i jest jednym z liderów sprzedaży opon w Polsce. Ponadto aktywnie działa społecznie, wspierając zawodników Resovii Rzeszów czy fundując Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która kształci kilkuset przyszłych sportowców.

Wierzę, że sektor finansowy ma kluczową rolę do odegrania w promowaniu zrównoważonego rozwoju. Poprzez integrację czynników ESG w naszych działaniach, możemy nie tylko wspierać klientów biznesowych, ale także przyczyniać się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla nas wszystkich.

Materiał partnera III Kongresu ESG- Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa