COVID-19. Przedsiębiorcy chcą wglądu w kwestii szczepień swoich pracowników. Jest reakcja

Szczepionka

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej zwrócili się do premiera z apelem o przyznanie możliwości dostępu do informacji odnośnie statusu zaszczepienia osób przez nich zatrudnianych. Minister zdrowia zapowiada złożenie projektu do Sejmu.“W naszej ocenie, aby uniknąć kolejnego – niezwykle kosztownego zamrażania całej gospodarki, niosącego za sobą liczne ekonomiczne i społeczne skutki – rząd RP powinien dać przedsiębiorcom narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa” – napisano w liście do szefa rządu.

Przedsiębiorcy podkreślają, że proszą jedynie o określoną w czasie kryzysu pandemicznego możliwość weryfikacji certyfikatów zaszczepienia pracowników.

“Umożliwi nam to rozsądne długoterminowe planowanie pracy i właściwą realizację zamówień. W naszym interesie leży, aby strumień zamówień nadal był kierowany do naszych fabryk, które w globalnych systemach produkcji zdobyły zaufanie i są gwarantem jakości oraz terminowości. To samo dotyczy firm świadczących usługi oraz małych i mikroprzedsiębiorców”.

Apelując o przyznanie dodatkowego uprawnienia, przedsiębiorcy powołują się na doświadczenia innych krajów (np. Francja, Włochy, Izrael).

Jak napisali “apel popiera również wielu pracowników odpowiedzialnych za zdrowie swoje i swoich rodzin oraz zatroskanych o stabilność zatrudnienia i przyszłość swoich pracodawców”.Przedsiębiorcy zaoferowali swoją gotowość do rozmów i konsultacji.

W poniedziałek, 1 listopada 2021 r., minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że rząd przyjmie projekt ustawy w tej sprawie i zostanie ona przesłana do prac w Sejmie. 

W środę, 17 listopada, posłowie PiS zapowiedzieli złożenie projektu ustawy do Sejmu.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl