Europejski Zielony Ład: trzy nowe inicjatywy dot. lasów, odpadów i gleb

Komisja przyjęła 17 listopada 2021 r. trzy nowe inicjatywy, niezbędne do urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu.

Proponowane nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie wylesianiu powodowanemu przez UE, a także ułatwienie przemieszczania odpadów wewnątrz Unii, aby promować gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zająć się problemem nielegalnego wywozu odpadów do państw trzecich i innymi wyzwaniami związanymi z odpadami.

KE przedstawia nową strategię na rzecz ochrony gleb, której celem jest rekultywacja do 2050 r. wszystkich gleb w Europie, zwiększenie ich odporności i zapewnienie im odpowiedniej ochrony.

Narzędzia zaproponowane przez Komisję we wnioskach umożliwią przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapewnią ochronę środowiska naturalnego oraz podniosą normy środowiskowe w Unii Europejskiej i na świecie.

Oczekuje się, że nowe przepisy przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i utraty różnorodności biologicznej przez promowanie konsumpcji produktów niepowodujących wylesiania oraz zmniejszenie wpływu UE na wylesianie i degradację lasów na świecie.

Ponadto przeciwdziałanie wylesianiu i degradacji lasów będzie miało pozytywny skutek dla społeczności lokalnych, w tym na społeczności w trudnej sytuacji, np. ludność rdzenną, które w dużym stopniu opierają się na ekosystemach leśnych.

Według danych KE tylko w latach 1990–2020 świat stracił 420 mln hektarów lasów – to obszar większy niż Unia Europejska. Proponowane nowe przepisy mają zagwarantować, że produkty, które obywatele Unii kupują, konsumują i z których korzystają na rynku UE, nie przyczyniają się do wylesiania ani degradacji lasów na świecie.

Główną siłą napędową tych procesów jest ekspansja rolnictwa związana z takimi towarami jak soja, wołowina, olej palmowy, drewno, kakao i kawa oraz niektóre produkty pochodne.