Forum Mieszkaniowe 2021 – odpowiedzialny biznes wobec wyzwań Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze mieszkaniowym

Czy w dobie odpowiedzialnego biznesu włączenie się do działań wspierających Gospodarkę Obiegu Zamkniętego to już konieczność? Jak zamykanie obiegu w środowisku deweloperskim wygląda na świecie i w Polsce? Co można jeszcze zrobić, aby więcej materiałów budowlanych z budów trafiło do ponownego użytku zamiast na wysypisko? Na te i na inne pytania odpowiemy 19 listopada podczas panelu biznesowego, będącego częścią Forum Mieszkaniowego organizowanego przez Fundację Habitat for Humanity Poland.

Tematyka tego panelu będzie  koncentrowała się na tematyce odpowiedzialnego biznesu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego w sektorze mieszkaniowym. Paneliści, reprezentanci branży mieszkaniowej, prawnej, organizacji pożytku publicznego oraz środowisk zajmujących się wprowadzaniem ekologicznych zmian w biznesie, omówią bieżącą sytuację w kraju i prognozy na przyszłość.

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z języka angielskiego „Corporate Social Responsibility” to od kilku lat pojęcie będące elementem kanonów działań w wielu firmach i organizacjach w Polsce. Zrównoważony rozwój to fakt, a wynikająca z tego odpowiedzialność biznesu odpowiada na oczekiwania klientów i innych interesariuszy: podejmowane decyzje i etyczne postępowanie mają wpływać zarówno na społeczeństwo jak i środowisko.

Odpowiedzialny biznes dzisiaj jest nie tylko zagadnieniem etycznym, ale zaczyna być uważany za istotny również z powodów ekonomicznych – drugie życie dane materiałom budowlanym i innym już niepotrzebnym produktom w dobrym stanie to maksymalne zagospodarowanie produktów i minimalizacja odpadów.  Gospodarka Obiegu Zamkniętego zakłada, że materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu jak najdłużej, a ilość odpadów powinna być zminimalizowana. Idea ta dotyczy całego cyklu życia produktu – począwszy od jego projektowania a kończąc na jego zagospodarowaniu.

W tym roku podczas ósmego już Forum Mieszkaniowego, oprócz tematyki odpowiedzialnego biznesu i ekonomii cyrkularnej, będziemy rozmawiać o m.in. aktualnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce i wyzwaniach przed jakimi stoimy, najnowszych zmianach w polityce mieszkaniowej, znaczeniu mieszkalnictwa społecznego, w tym dostępnych cenowo mieszkań oraz mieszkań z usługami, zagadnieniach związanych z koniecznością ograniczenia emisji i wpływie planowanych zmian w tym obszarze na mieszkalnictwo..

Forum Mieszkaniowe to platforma wymiany doświadczeń oraz dyskusji między władzami publicznymi, przedsiębiorcami,  organizacjami pozarządowymi i ekspertami. Wspólnym celem jest poszukiwanie rozwiązań w obszarze wyzwań mieszkaniowych, zwłaszcza dla osób, które nie mogą same zaspokoić potrzeb mieszkaniowych na warunkach rynkowych. W tym roku Forum Mieszkaniowe jest częścią Europejskiego Forum Mieszkaniowego, które odbędzie się w dniach 16 – 19 listopada (online). Będzie dotyczyło kwestii mieszkaniowych i klimatycznych w aspekcie globalnym, europejskim oraz regionu CEE.

Fundacja Habitat for Humanity Poland działa w Polsce od prawie 30 lat na rzecz ograniczenia ubóstwa mieszkaniowego. Praca z osobami doświadczającymi ubóstwa mieszkaniowego i różnych form bezdomności pozwala nam na dogłębne zrozumienie potrzeb mieszkaniowych oraz uświadamia, jakie skutki niesie dla jednostki, społeczności, w której żyje i dla całego społeczeństwa niezaspokojenie tych fundamentalnych potrzeb.

Więcej: http://habitat.pl/