Codziennie odpowiedzialni: różnorodność, relacje i rozwój

„Codziennie odpowiedzialni: różnorodność, relacje i rozwój” – to hasło przewodnie interaktywnego raportu Grupy Agora opisującego jej strategiczne podejście do odpowiedzialności. Dzięki publikacji można dowiedzieć się m.in. jak różnorodny jest zespół Grupy pod względem płci czy wieku, w jaki sposób Agora angażuje w działania społeczne swoich klientów i partnerów biznesowych oraz jak dba o środowisko naturalne.

– To już kolejny „Raport odpowiedzialności Grupy Agora”, w którego przygotowanie włączyliśmy naszych interesariuszy, a w szczególności pracowników, co umożliwiło określenie obszarów CSR istotnych dla całej organizacji i jej otoczenia – mówi Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej. – Publikacja, która powstała w oparciu o międzynarodowe Standardy GRI oraz zgodnie z naszymi zasadami przejrzystości i transparentności, przedstawia firmę z innej, niefinansowej perspektywy, pozwalając na poznanie jej zespołu i inicjowanych przez niego ważnych projektów społecznych.

Codziennie odpowiedzialni: różnorodność, relacje i rozwój

Nowy raport Grupy Agora w szczególny sposób przedstawia realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz filarów strategii CSR, którymi są: różnorodność, relacje i rozwój. Publikacja obejmuje takie obszary, jak:

  • relacje w miejscu pracy,
  • dbałość o przestrzeganie praw człowieka,
  • kwestie etyki i compliance,
  • odpowiedzialność w relacjach z klientami i dostawcami,
  • wpływ społeczny i środowiskowy,
  • ład organizacyjny i model biznesowy.

Część „Nasza odpowiedzialność” opisuje strategiczne podejście Grupy Agora do odpowiedzialności, cele i rezultaty realizacji strategii, mapę interesariuszy i opis dialogu z nimi oraz zarządzanie ryzykami niefinansowymi.

W obszarze „Różnorodność” znaleźć można m.in. informacje dotyczące struktury zatrudnienia, rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dodatkowo, oprócz projektów związanych z promocją zdrowia, kultury oraz aktywności fizycznej wśród pracowników, w tym rozdziale opisane są również działania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance) oraz z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Część „Relacje” przedstawia schemat wprowadzonego w 2018 r. systemu etyki oraz informacje na temat „Kodeksu etyki Agory” i ochrony sygnalistów. W tym rozdziale prezentowane są też łańcuch wartości oraz zasady dotyczące budowania relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami.

W części „Rozwój” zebrane zostały dobre praktyki z zakresu zaangażowania społecznego i działań na rzecz społeczeństwa (m.in. w obszarze edukacji, kultury czy filantropi), a także cele oraz wskaźniki środowiskowe.

Na stronie raportCSR.agora.pl wszyscy odbiorcy Raportu mogą wypełnić ankietę, przekazując swoje opinie o tegorocznej edycji raportu, jak również oczekiwania odnośnie kolejnej publikacji.