Carrefour zmniejsza ślad węglowy

W trosce o środowisko naturalne Carrefour stale poszerza działania w kierunku zrównoważonego rozwoju, wpływając na zmniejszanie śladu węglowego, czy redukując ilość zużywanego plastiku. W tym celu sieć przyjmuje nowe zobowiązania oraz włącza się w wiele inicjatyw działających na rzecz środowiska i klimatu. Najnowszy projekt to UNEP/GRID Warszawa – Climate Leadership.

Filarem strategii CSR-owej biznesu sieci jest program „STOP Marnotrawstwu”, który dotyczy zarówno walki z marnowaniem żywności, jak i zrównoważonego korzystania z opakowań oraz zagospodarowania odpadów z nich powstających. Ważnym elementem polityki CSR sieci jest również praca nad zmniejszaniem ilości wytwarzanego śladu węglowego w produktach oferowanych w sklepach.

W 2015 r. jako Grupa zobowiązaliśmy się do zmniejszenia swojego śladu węglowego o 40% do 2025, względem 2010. Do 2019 r. udało nam się osiągnąć redukcję o 39%, co zmobilizowało nas do podjęcia dalszych kroków. Z okazji obchodzonego w zeszły piątek 5 czerwca Światowego Dnia Środowiska, chcielibyśmy ogłosić, że stawiamy sobie nowy cel – ograniczenie gazów cieplarnianych emitowanych z naszych sklepów o 30% do 2030 r. oraz o 55% do 2040 r., w porównaniu do poziomów z 2019 r. – mówi Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalna Carrefour Polska.

Carrefour od wielu lat aktywnie angażuje się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego w Polsce. Podejmuje wiele działań w kierunku zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych, gospodarowania odpadami, zmniejszania emisji wytwarzanego CO2 czy walki z marnowaniem żywności oraz angażując się w inicjatywy działające na rzecz środowiska i klimatu. Jedną z takich inicjatyw jest Climate Leadership, czyli program, który tworzy społeczność liderów realnej zmiany w biznesie działających na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, którego inicjatorem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Przystąpiliśmy do programu Climate Leadership, ponieważ troska o klimat i środowisko naturalne są bardzo bliskie strategii proekologicznej Carrefour. Aby osiągnąć założenia przyjęte w programie podejmujemy szereg działań, które m.in. wpływają na redukcję masy tworzyw sztucznych w opakowaniach marki własnej. Od początku 2018 do końca 2019 roku udało nam się osiągnąć redukcję o ponad 5,1 tys. kg. – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour Polska.

– Wynik ten osiągnęliśmy dzięki redukcji masy czy wymiarów m.in. draży, płatków śniadaniowych Crumbies, czy ziemniaków, w których masa opakowania została zmniejszona o 30% oraz oferując produkty w opakowaniach biodegradowalnych: włoszczyznę, mini marchewki czy zioła dostępne na Targu Świeżości, które zamiast w foliową osłonkę pakujemy w papierowe opakowania. – dodaje Barbara Kowalska.

Carrefour Polska w ramach zobowiązania w programie Climate Leadership dąży do oferowania klientom sieci w możliwie jak najszerszym spectrum opakowań przyjaznych środowisku dostępnych na różnych działach sklepu. Optymalizując lub zmieniając rodzaj opakowań, sieć przyczyni się pozytywnie do poprawy jakości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, co ułatwi ich dalsze zagospodarowanie i recykling.