Być blisko ludzi i dla ludzi

Katolickie Radio Podlasie zostało wyróżnione w XLVI edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu za działania promujące lokalne środowiska i inicjatywę podjętą na rzecz walki z pandemią COVID-19.

Katolickie Radio Podlasie, rozgłośnia w której zasięgu znajduje się już milion osób, głównie mieszkańców wschodniej Polski, postanowiła być jeszcze bliżej swoich słuchaczy. Pracownicy medium włączyli się w prospołeczną inicjatywę walki z pandemią koronawirusa.

Katolickie Radio Podlasie, portal Podlasie24.pl oraz Fundacja Podlaskie Centrum Radiowe, angażują się bardzo mocno w integrację i promocję lokalnych środowisk. Te trzy podmioty chcą być wsparciem dla każdej dobrej inicjatywy, która wpływa na rozwój społeczeństwa.

Pierwszym obszarem zainteresowań jest środowisko Kół Gospodyń Wiejskich. Zostały zorganizowane do tej pory turnieje KGW w 2018 i 2019 roku oraz kongresy KGW w Siedlcach i Górznie. Kongres w Siedlcach zgromadził około 500 pań z całego Mazowsza. Znaczącą inicjatywą dla tego środowiska była też konferencja w Senacie RP w 2018 r. na temat: „Fenomen kobiety w kształtowaniu polskiej wsi – wczoraj, dziś i jutro”. Uzupełnieniem tych działań jest powołanie do życia małej internetowej telewizji dla KGW: www.naszeklimaty.tv, gdzie można znaleźć kilkadziesiąt filmików o poszczególnych kołach, jako możliwą inspirację dla pozostałych osób do organizowania się i działania na rzecz lokalnej społeczności.

– Nasze medialne podmioty angażują się w sposób zdecydowany w inicjatywy, które budują silną naszą ojczyznę – mówi dyrektor radia, ks. Andrzej Sochal. Przykładem tego, jest choćby konferencja w Senacie RP, która odbyła się w ubiegłym roku, a która była poświęcona patriotyzmowi konsumenckiemu w budowaniu silnej Polski. – Nasze media bardzo często informują o tym, jak pod względem gospodarczym i kulturowym rozwijają się nasze małe ojczyzny. Nieocenionym wsparciem w tym dziele jest współpraca z 70 samorządami województwa mazowieckiego i podlaskiego – dodaje ks. Sochal.

Ostatnią inicjatywą prospołeczną w ramach walki z pandemią koronowirusa było pozyskanie od firmy TW Plast 80 tys. maseczek jednorazowych. Osoby pracujące w Radio dystrybuują je w czasie tzw. radiowych niedziel. Program stanowi platformę spotkań ze słuchaczami i sympatykami rozgłośni. Każdego roku pracownicy radia docierają w ten sposób do ok. 150 tys. słuchaczy.

Katolickie Radio Podlasie nadaje od lipca 1992. Właścicielem koncesji na nadawanie programu radiowego o zasięgu regionalnym jest Kuria Diecezjalna Siedlecka. Zasięg techniczny stacji obejmuje obszar pomiędzy wschodnią granicą Polski a Warszawą, Lublinem i Białymstokiem. Na terenie tym mieszka około 1 miliona ludności Polski. Siłą Radia jest szeroko pojęta lokalność: bycie blisko ludzi i dla ludzi.

Wsparciem dla Radia, jest regionalny portal informacyjny www.podlasie24.pl, który powstał w 2020 r. Podlasie24.pl to miejsce gdzie można znaleźć najnowsze informacje z regionu obejmującego miasta i miejscowości z obszaru środkowo-wschodniej. Zawarte treści znajdują odbiorców nie tylko na opisanym obszarze, ale znacznie poza niego wykraczają, sięgając praktycznie całej Europy, Ameryki Północnej, a nawet Chin. Podlasie24.pl informuje mieszkańców o bieżących wydarzeniach społecznych, religijnych, sportowych i kulturalnych oraz promuje region. W serwisach portalu można przeczytać o sprawach, którymi interesują się mieszkańcy, o wydarzeniach mających wpływ na życie całego regionu. Redaktorzy portalu są zapraszani na ważne imprezy, dzięki temu, internauci na bieżąco mają dostęp do relacji oraz fotoreportaży. Portal opisuje działalność lokalnych społeczności, instytucji, firm i organizacji.

Źródło: Magazyn RaportCSR, Gazeta Finansowa