BOŚ Bank i NCBR będą wspólnie wspierać rozwój zielonych technologii

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę w zakresie wspierania rozwoju zielonych technologii. Współpraca BOŚ Banku, NCBR oraz kapitału prywatnego ma umożliwić komercjalizację pomysłów i przyczynić się do sukcesów polskich przedsiębiorców wprowadzających na rynek nowoczesne rozwiązania poformowali sygnatariusze umowy.

„Mamy zaszczyt być pierwszą instytucją finansową, który zdecydowała się na łączenie sił z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dwóch typach projektów. Pierwszy typ projektu to innowacje oparte o technologie cyfrowe. Drugi to technologie zielone, które w przyszłości będą podstawą zielonej transformacji polskiej gospodarki. Te dwie nogi – zielona i cyfrowa – wyznaczają pewien trend na najbliższych kilkanaście lat. Dlatego wierzymy, że nasza współpraca z NCBR będzie stanowić pozytywny impuls dla zielonych zmian w naszym kraju” – powiedział w rozmowie z ISBnews.TV prezes BOŚ Banku Wojciech Hann.

Prezes BOŚ Banku ocenił, że dzięki współpracy z NCBR liczba transakcji wzrośnie o 10% w skali roku. „Liczymy na kilkaset transakcji w ciągu roku, które będziemy mogli realizować z udziałem NCBR-u” – powiedział.

Jak zaznaczył, BOŚ Bank oferuje pełne wsparcie merytoryczne w procesie oceny wniosków o dofinansowanie, pomoc w składaniu ofert, w organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych, a także w pełnieniu roli opiniującej dla projektów zgłoszonych w inicjatywach NCBR.

Zastępca dyrektora NCBR Przemysław Kurczewski zaznaczył, że zgodnie z nową strategią NCBR jednym z kluczowych kierunków rozwoju w przyszłości będzie wsparcie Zielonego Ładu.

„Chodzi o to, aby wspierać innowacyjny pomysł od początku do momentu komercjalizacji, wdrażania i zdobywania rynków. Liczymy na to, że technologie stworzone w ramach naszych konkursów wyjdą naprzeciw polskim potrzebom, związanym z kształtowaniem Zielonego Ładu. Będą to także technologie uniwersalne, które znajdą swoje miejsce na europejskim i światowym rynku. A nasi przedsiębiorcy – poprzez współpracę z BOŚ Bankiem – otrzymają finansowanie na rozwój tych technologii i podbijanie rynków międzynarodowych” – powiedział w rozmowie z ISBnews.TV Kurczewski.

NCBR spodziewa się, że wsparcie BOŚ Banku w połączeniu z prywatnym kapitałem umożliwi komercjalizację pomysłu i zwiększy skalę ewentualnego podbijania rynków przez polskich przedsiębiorców.

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił, że umowa o współpracy BOŚ Banku i NCBR na rzecz rozwoju zielonych technologii ma służyć stworzeniu warunków do podejmowania wspólnych inicjatyw z zakresu zwiększenia efektywności z zakresu gospodarowania zasobami.

„Działania planowane w ramach umowy, takie jak np. identyfikacja nowych ścieżek interwencji na rzecz rozwoju i sposobów finansowania innowacji środowiskowych, zmniejszenie ryzyka wejścia na nowy rynek oraz elastyczne zarządzanie etapem zamówień to część aktywności, które będą wspierać polskich naukowców i przedsiębiorców w procesie badań i wdrożeń innowacyjnych proekologicznych przedsięwzięć” – powiedział Guibourgé-Czetwertyński.

Współpraca pomiędzy obydwiema instytucjami wpisuje się w szerszy cel, jakim jest tworzenie przyjaznego ekosystemu dla polskich innowacji. Na instytucjonalne uwarunkowania sprzyjające powstawaniu i wdrażaniu innowacji zwrócił uwagę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

„Budowa innowacyjnego państwa wymaga harmonijnego współdziałania wielu instytucji. Umowa pomiędzy NCBR oraz BOŚ Bankiem jest kolejnym krokiem, który przybliża nas do tego celu. Chcemy by w Polsce powstał cały ekosystem, w którym nie tylko będą powstawały nowe, zielone technologie, ale który będzie sprzyjał ich rozwojowi, a później także eksportowi na inne rynki. Dzięki temu zielona transformacja stanie się dla nas nie tylko wyzwaniem, ale i szansą” – podkreślił Czarnek.

Sygnatariusze umowy będą wspierać proces transformacji energetycznej, w szczególności poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych. BOŚ Bank i NCBR będą nie tylko prowadzić działania związane z finansowaniem przedsiębiorców, ale także promować efekty inicjatyw wspartych umowami. Wspólnie prowadzone konsultacje będą zmierzały do identyfikacji szczegółowych zielonych technologii oraz ich komercjalizacji i upowszechniania, a także do tworzenia narzędzi wsparcia lub finansowania twórców czy też odbiorców zielonych technologii.

Oba podmioty będą inicjowały działania zmierzające do wdrażanie idei tzw. organizacji innowacji. Oznacza to wspólne tworzenie strukturalnych i organizacyjnych rozwiązań, które mają wesprzeć polskich naukowców i przedsiębiorców w procesie badań i wdrożeń innowacyjnych przedsięwzięć w obszarach największych wyzwań gospodarczych. Realizacja będzie odbywała się poprzez: identyfikację nowych ścieżek interwencji na rzecz rozwoju i sposobów finansowania innowacji środowiskowych, zmniejszenie ryzyka wejścia na nowy rynek oraz elastyczne zarządzanie etapem realizacji zamówień (kontrola na etapie poszczególnych kamieni milowych procesu badawczego). Ważnym elementem procesu będzie realizacja takich projektów, które odpowiadają na potrzeby klientów.

Źródło: ISBnews/ ISBnews.TV